>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  Beleidsregels giften en schadevergoedingen aangepast

Beleidsregels giften en schadevergoedingen aangepast (19-07-2021)

WIL heeft in juli 2021 de regels voor het melden van giften bij een Participatiewet-uitkering aangepast. Klanten ontvingen hierover op 20 juli 2021 een persoonlijke brief van WIL.

De nieuwe beleidsregel geldt meteen voor het hele jaar 2021. Het komt erop neer dat giften ter waarde van in totaal minder dan € 1.200 over een periode van januari tot en met december niet meer hoeven te worden gemeld bij WIL. Het gaat zowel om giften in natura als om ontvangen geldbedragen.

Het Dagelijks Bestuur keurde dit voorstel goed op 12 juli jl.. In overleg met de Cliëntenraad zijn klanten hierover op 20 juli per brief geïnformeerd. In de Daadkracht van eind september zal dit nieuws nog eens bij onze klanten onder de aandacht worden gebracht.

Meer informatie giften en schadevergoedingen