>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (17-12-2018)

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek voor kwijtschelding.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk kwijtschelding aanvraagt nadat u aanslagen en acceptgiro’s heeft ontvangen. Bij wie u dit doet hangt af van uw woonplaats.

Woont u in Houten, Lopik of Nieuwegein?

Digitaal
Ga naar MijnBghU (Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht) op www.bghu.nl.

U heeft wel uw DigiD-gegevens nodig.

Telefonisch
Bel 088 – 064 03 80 voor een aanvraagformulier.

Woont u in IJsselstein of Vijfheerenlanden (Vianen )?

Digitaal
Ga naar MijnBSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) op www.bsr.nl.

U heeft wel uw DigiD-gegevens nodig.

Telefonisch
Bel 0344 – 704 704 voor een aanvraagformulier.