>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  Landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’

Landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ (03-06-2019)

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots.

Hierdoor stapelen problemen zich op. Het kabinet wil het taboe op schulden doorbreken. Met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ roepen ze op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Schuldenambassadeurs staan centraal

In de campagne staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal. Zij durfden over hun schuldprobleem te praten. Dit was voor hen de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Lees het eerste verhaal.

Open het gesprek - Kom jij er uit?

De verhalen zijn ook een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhoge schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend.

‘Kom uit je schuld’

Op de website www.komuitjeschuld.nl vind je informatie over wat de omgeving kan doen. Heb je zelf hulp nodig? Bel dan met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) via 030 – 7022300.