>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  'Ondersteuning voor inwoners van Vijfheerenlanden per 1-1-2020 via Avres'

'Ondersteuning voor inwoners van Vijfheerenlanden per 1-1-2020 via Avres' (24-10-2019)

De dienstverlening van WIL aan inwoners van Vijfheerenlanden gaat per 1 januari 2020 over naar Avres. Woont u in Vijfheerenlanden? Dan kunt u vanaf 1 januari bij Avres terecht voor hulp op het gebied van werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Waarom gaat de dienstverlening over naar Avres?

De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zijn in 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden geworden. Leerdam en Zederik waren al aangesloten bij Avres. De gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten dat de hele gemeente zich vanaf 1 januari 2020 aansluit bij Avres.

Waarvoor kunt u vanaf 1 januari bij Avres terecht?

U kunt vanaf 1 januari bij Avres terecht voor alle hulp die u tot nu toe bij WIL kreeg.

Het gaat om ondersteuning bij :

 • de Participatiewet (bijstandsuitkering), IOAW en IOAZ
 • regelingen bij weinig inkomen, zoals: bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
 • schuldhulpverlening
 • collectieve zorgverzekering

Wat betekent de overstap voor mij als klant?

Vanaf 1 januari bent u geen klant meer bij WIL, maar bij Avres.

 • dit betekent dat u vanaf dan:
 • uw uitkering ontvangt van Avres
 • uw re-integratie ondersteuning krijgt via Avres
 • regelingen bij weinig inkomen aanvraagt bij Avres
 • schuldhulpverlening krijg van of aanvraagt bij Avres.

Wanneer hoor ik wat de gevolgen in mijn situatie zijn?

23 november ontvangt u van WIL, VHL en Avres een brief met informatie over de gevolgen van de overstap naar Avres. Onder andere de nieuwe betaaldatum en minimaregelingen bij Avres.

Blijft mijn uitkering hetzelfde?

De hoogte van uw uitkering blijft gelijk.

Wanneer krijg ik bij Avres mijn uitkering betaald?

Avres betaalt uw uitkering aan het einde van iedere maand. Een overzicht met alle betaaldata vindt u op www.avres.nl onder het kopje 'Uitkering", "Betaling uitkering en vakantiegeld'. Uw uitkering van januari wordt op 30 januari betaald.

Ik heb inkomsten naast mijn uitkering? Wat moet ik doen?

 • Inkomsten uit werk (loonstroken), WW en ziektewet moet u maandelijks doorgeven aan Avres.
 • Inkomsten uit WAO, WIA en AOW geeft u door in januari en juli. Want dan wijzigt de uitkering na indexatie.

Hoe geef ik mijn inkomsten door?

 • per e-mail naar info@avres.nl of
 • per post naar Avres, Postbus 50, 4200 AB Gorinchem

Voeg de volgende informatie toe:

 • uw loonstrook, als u in loondienst werkt en/of
 • een overzicht van al uw inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan voorlopige teruggaven van de Belastingdienst, uitkeringen van het UWV (zoals WW en WIA), alimentatie en pensioenen.

Hoe geef ik wijzigingen door aan Avres?

Kijk voor meer informatie op www.avres.nl onder het kopje 'Wijzigingen doorgeven'

Ik maak gebruik van extra's bij een laag inkomen. Hoe werkt dit bij Avres?

 • Bijzondere bijstand vraagt u vanaf 1 januari aan via www.avres.nl
 • Extra regelingen voor volwassenen vraagt u vanaf 1 januari aan via www.avres.nl
 • Extra regelingen voor kinderen vraagt u vanaf 1 januari aan www.leergeldav.nl
 • Heeft u in 2019 Individuele Inkomenstoeslag ontvangen? En verandert er in 2020 niets in uw situatie? Dan heeft u in 2020 opnieuw recht op de toeslag. Avres maakt de toeslag in maart 2020 automatisch aan u over.

Ik krijg schuldhulpverlening. Gaat dit ook over naar Avres?

Uw consulent van schuldhulpverlening bij WIL belt u tussen 25 en 29 november. Van hem of haar krijgt u te horen of WIL u blijft helpen. Of dat u voortaan door Avres geholpen wordt. U krijgt daarna een bevestiging per brief. Hierin kunt u nalezen wat met u is afgesproken.

Meer informatie, zie de pagina Schuldhulpverlening
 

Wilt u nu schuldhulpverlening aanvragen? Aanmelden kan tot 16 december bij WIL. In januari 2020 krijgt u hulp van Avres. Vóór 1 januari 2020 krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek bij Avres.

Ik heb een collectieve zorgverzekering via WIL bij Menzis. Wat moet ik doen?

U kunt via Avres overstappen op de collectieve zorgverzekering van VGZ. U ontvangt hierover van Avres alle informatie.

Wie wordt mijn nieuwe werkcoach bij Avres?

Uw ondersteuning bij het vinden van werk of bij uw re-integratie loopt vanaf 1 januari via Avres. Heeft u vragen over werk of re-integratie? Dan kunt u contact opnemen met Cees Tijssen, werkcoach bij Avres. U kunt hem bereiken via ctijssen@avres.nl of (0183) 650 2525.

Ik woon in VHL/Vianen en heb een lopende bezwaar- of beroepszaak bij WIL. Gaat dit ook over naar Avres?

Lopende zaken handelt WIL af. WIL heeft hiervoor de tijd t/m 31 juni 2020. Is uw zaak op dat moment nog niet afgehandeld? Dan hoort u kort daarvoor wat er gaat gebeuren.

Ik wil bezwaar maken tegen een besluit van WIL. Waar moet ik dat doen?

Voor klanten uit Vijfheerenlanden kan WIL t/m 31 december besluiten. Bent u het niet eens met een besluit dat WIL heeft genomen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij WIL. Dat kan tot 6 weken nadat het besluit is genomen.

Heeft u ontheffing van de arbeidsplicht?

Deze ontheffing wordt voorlopig voortgezet. Avres nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek. Met vragen kunt u contact opnemen met Cees Tijssen, werkcoach bij Avres. U kunt hem bereiken ctijssen@avres.nl of (0183) 650225

Hoe neem ik contact op met Avres?

 • Telefoon: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, (0183)  650 200
 • Post:  Avres, Postbus 50, 4200 AB Gorinchem
 • E-mail: info@avres.nl