>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  Saldobiljet

Saldobiljet (17-12-2018)

In het 1ste kwartaal van 2019 ontvangt u het saldobiljet. Hierop staat welke bedragen u al heeft afgelost en wat u nog aan WIL moet terugbetalen. U kunt dit overzicht gebruiken voor uw administratie en voor uw belastingaangifte over 2018.

U ontvangt ook een saldobiljet als er iets is nabetaald of verrekend met uw uitkering

Als WIL iets heeft verrekend met uw uitkering, ontvangt u altijd een saldobiljet. Bijvoorbeeld bij een nabetaling of verrekening van teveel ontvangen uitkering. Het eindbedrag staat dan op € 0. U hoeft dan niets te doen.

Wat staat er op uw saldobiljet?

Alle aflossingen die u heeft gedaan aan WIL in 2018. Het bedrag dat u op 31 december 2018 nog aan WIL moet betalen. Heeft u alles afgelost? Dan is dit bedrag € 0. Alle andere verrekeningen die op uw uitkering hebben plaatsgevonden.