>  Actueel  >  Nieuwsberichten  >  WIL onderzoekt of klanten niet te veel aflossen

WIL onderzoekt of klanten niet te veel aflossen (20-03-2018)

Als mensen schulden hebben, mogen schuldeisers beslag leggen op het inkomen. Maar hiervoor geldt wel een bepaalde grens. Er moet namelijk een redelijk bedrag overblijven om van te leven. De hoogte van dit bedrag is wettelijk vastgesteld en wordt de ‘beslagvrije voet’ genoemd.

Als mensen schulden hebben, mogen schuldeisers beslag leggen op het inkomen. Maar hiervoor geldt wel een bepaalde grens. Er moet namelijk een redelijk bedrag overblijven om van te leven. De hoogte van dit bedrag is wettelijk vastgesteld en wordt de ‘beslagvrije voet’ genoemd.

WIL onderzoekt of klanten niet te veel aflossen

WIL onderzoekt bij al haar klanten die een schuld bij WIL hebben, of er niet te veel wordt afgelost. Daarom stelt een projectteam het komende halfjaar van alle klanten de beslagvrije voet opnieuw vast.

WIL vraagt u per brief om uw gegevens in te leveren

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen vaststellen, heeft WIL gegevens nodig. U ontvangt een brief waarin we vragen de volgende gegevens in te leveren:

  • De brief van de laatste huurverhoging of
  • Stukken waaruit blijkt wat mensen per maand aan hypotheek betalen en wat men aan belasting terug krijgt
  • De beschikking van de belastingdienst van de huur- en zorgtoeslag
  • Een kopie van de polis van de  ziektekostenverzekering

Na ontvangst van uw gegevens krijgt u een besluit over de vaststelling van uw beslagvrije voet

Na ontvangst van uw gegevens, ontvangt u zo snel mogelijk bericht over de vastgestelde hoogte van uw beslagvrije voet. En welke consequenties dit heeft. Mocht u te veel aflossen, dan wordt het bedrag dat u per maand aflost naar beneden bijgesteld en houdt u meer geld over om van te leven.

Beslag door andere schuldeiser dan WIL? Controleer uw beslagvrije voet

Legt niet WIL maar een andere schuldeiser beslag op uw uitkering? Dan adviseren wij u te controleren of er rekening is gehouden met uw beslagvrije voet. WIL kan niet zien of de schuldeiser uw beslagvrije voet goed heeft berekend. Wel is WIL verplicht het beslag op uw uitkering uit te voeren. Voor meer informatie zie beslagvrije voet.