>  Actueel  >  Statement Werk en Inkomen Lekstroom

Statement Werk en Inkomen Lekstroom

Mensen die een uitkering aanvragen bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) verkeren vaak in een kwetsbare positie. In onze dienstverlening gaan wij hier bewust mee om en gaan we uit van vertrouwen.

Elke aanvraag voor een uitkering beoordelen wij zo zorgvuldig mogelijk. Elke aanvrager nodigen wij uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek maken we gebruik van een vragenlijst en stellen we waar nodig verdiepende vragen. Daarna beoordelen we wat de vervolgstappen zijn: een reguliere of een verkorte aanvraagprocedure.

Voor het beoordelen wie de reguliere en wie de verkorte procedure volgt, maakten we naast informatie uit het persoonlijke gesprek, ook gebruik van de uitkomst van de DPS-matrix. Achter deze matrix zit een rekenmodel. Resultaat is dat sinds gebruik van de matrix ruim 80 procent van de aanvragers niet onnodig wordt belast met het overleggen van een grote hoeveelheid documenten.

Het gebruik van rekenmethoden door overheidsinstanties staat de afgelopen jaren maatschappelijk ter discussie. Ook bij WIL maken we hierin steeds opnieuw keuzes. In 2019 stopten we daarom bijvoorbeeld met het gebruik een zelflerend algoritme om fraude op sporen.

De DPS-matrix heeft nooit bepaald of iemand wel of geen uitkering kreeg. Het was een hulpmiddel bij het bepalen wie de reguliere en wie de verkorte route doorliep. Bij het in gebruik nemen van de DPS-matrix vertrouwden wij op de betrouwbaarheid van het rekenmodel erachter. Duidelijk is nu, mede dankzij de doorwrochte vraagstelling van Argos,  dat de matrix in de loop der tijd niet met enige regelmaat  gevalideerd is. Daar zijn we ons niet eerder van bewust geweest. WIL is inmiddels gestopt met het gebruik van de DPS-Matrix en we gaan op zoek naar een ander instrument dat voldoet aan de landelijke richtlijnen op het gebied van het gebruik van algoritmen.

Korte versie

De DPS-matrix heeft bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) nooit bepaald of iemand wel of geen uitkering kreeg. Het was een hulpmiddel bij het bepalen wie de reguliere en wie de verkorte route doorliep. Resultaat is dat sinds gebruik van de matrix ruim 80 procent van de aanvragers niet onnodig werd belast met het overleggen van een grote hoeveelheid documenten.

Bij het in gebruik nemen van de DPS-matrix vertrouwden wij op de betrouwbaarheid van het rekenmodel erachter. Duidelijk is nu dat de matrix in de loop der tijd niet met enige regelmaat  gevalideerd is. Daar zijn we ons niet eerder van bewust geweest. We zijn inmiddels gestopt met het gebruik en gaan op zoek naar een ander instrument dat voldoet aan de landelijke richtlijnen op het gebied van het gebruik van algoritmen.

Sidebar

Terug naar

Het nieuwsbericht