Een klacht indienen

Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom:

De medewerkers van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan gebeuren dat u vindt dat u niet correct behandeld bent of dat u niet op een juiste wijze wordt geholpen. Dat kunt u dan altijd vertellen aan deze medewerker en het er samen over hebben.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Voorbeelden van een klacht:

Als u vindt dat u niet bent behandeld zoals het hoort, kunt u een klacht indienen.
Dit kan bijvoorbeeld als:

  • U niet correct bent behandeld door een medewerker;
  • U geen bericht krijgt over de afhandeling van uw aanvraag of dat de afhandeling te lang duurt (langer dan de wettelijke acht weken);
  • Uw brieven te laat of niet worden beantwoord;
  • U de opgevraagde informatie niet toegestuurd krijgt;
  • Toezeggingen niet worden nagekomen.

Een klacht gaat dus over een gedraging van een specifieke medewerker of bijvoorbeeld een bestuurslid van WIL.

Let op! Als u het niet eens bent met een ontvangen besluit over bijvoorbeeld  uw uitkering moet u daartegen bezwaar indienen en geen klacht. 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt op twee manieren een klacht indienen: 

Telefonisch

U kunt telefonisch een klacht indienen tijdens het spreekuur van de klachtencoördinator via 030 - 7022 330. Het telefonische spreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Heeft u tussen 12.30 en 17.00 uur vragen, dan wordt u doorgeschakeld naar onze klantenservice. De medewerkers van onze klantenservice zijn u dan zo goed mogelijk van dienst. Kunnen zij uw vraag niet beantwoorden, dan maken zij een terugbelverzoek voor de klachtencoördinator. De klachtencoördinator belt u dan binnen twee werkdagen terug.

 Schriftelijk

U kunt schriftelijk een klacht indienen gericht aan de directeur van WIL via:

In uw brief of email staat:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • De klacht: duidelijke omschrijving van gebeurtenis, de datum / tijdstip waarop het plaats vond en (indien bij u bekend) de naam van de betrokken WIL-medewerker;
  • Datum van verzending en uw handtekening.

Behandeling van uw klacht

Als uw klacht bij ons binnen is ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. De klachten- coördinator neemt vervolgens, binnen 5 werkdagen,  telefonisch contact met u op om uw brief door te nemen, aanvullende vragen te stellen en uw vragen te beantwoorden. Ook neemt de klachtencoördinator de verdere procedure met u door.

Afhandelingstermijn

De klachtprocedure kan op elk moment worden gestopt. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat er een oplossing wordt gevonden waar u het mee eens bent. De wettelijke termijn van afhandeling door de klachtenbehandelaar is zes weken. Als er nader onderzoek moet worden gedaan kan deze periode met vier weken verlengd worden. Wij streven er echter naar om uw klacht binnen 6 weken afhandelen.

Nationale Ombudsman

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht  is het mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Nationale Ombudsman.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten