Eenmalige energietoeslag 2022

In opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein keert Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de eenmalige energietoeslag 2022 uit.

Aan veel mensen keerde WIL de toeslag automatisch uit. Bijvoorbeeld aan veel mensen die een bijstands- of IOAW uitkering ontvangen. Heeft u een laag inkomen en heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen op deze pagina.

Belangrijk

Lever uw aanvraag Eenmalige energietoeslag uiterlijk 31 december 2022 in bij WIL.

Voorwaarden

 • U woont in een WIL-gemeente.
 • U betaalt de energiekosten
 • Er geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres.

U heeft een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt). In de tabel hieronder ziet u om welk bedrag het gaat (deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022).

Norm Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag) Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ( excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)
Alleenstaande € 1.256,08 € 1.397,27
Gehuwden / samenwonenden € 1.794,40 € 1.892,81

Mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mogen een bedrag van hun inkomen aftrekken. Voor alleenstaanden is dat € 21,50. Voor gehuwden en samenwonenden €43,00.

Deze mensen hebben geen recht op energietoeslag:

 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting verblijven;
 • jongeren vanaf 18 tot en met 20 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en niet zelf de energiekosten betalen.

Voor het vaststellen of u recht heeft op de energietoeslag telt uw vermogen niet mee. 

Welke bewijstukken moet u meesturen?

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt.
 • Alle inkomensgegevens en bankafschriften (het gaat om alle bij- en afschrijvingen van alle bank- en spaarrekeningen) van u en uw evt. partner en eventuele inwonende kinderen van de laatste 3 maanden. (u kan deze opvragen bij uw bank of, indien u kan internetbankieren, deze downloaden).
 • Ligt er beslag op uw inkomen? Meesturen: bewijsstuk van het beslag
 • Heeft u momenteel een lopend minnelijk schuldregeling of wettelijke schuldregeling? Meesturen: bewijsstuk van het MSNP of WSNP-traject.

Heb ik recht op energietoeslag 2022? Doe hier de check

Bekijk de stappen voor het aanvragen van energietoeslag.
Bekijk stappen

Aanvragen

Heeft u de check gedaan: Heb ik recht op energietoeslag?  En heeft u mogelijk recht op de energietoeslag? Dan kunt u de toeslag aanvragen. Dit kan digitaal maar ook met een papieren aanvraagformulier.

Let op: digitaal gaat sneller.

Digitaal aanvragen

 • Zorg ervoor dat u de bewijsstukken op uw computer heeft opgeslagen. 
 • Klik op de knop ‘Digitaal aanvragen’.
 • Log in met uw DigiD.
 • Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.
 • Volg de stappen in het aanvraagformulier.

Met een papieren formulier aanvragen

Als u het geld aanvraagt met een papieren formulier, ontvangt u het besluit binnen 8 weken.

 1. Klik op de knop ‘Aanvragen (pdf)’
 2. Print het aanvraagformulier
 3. Vul het aanvraagformulier in
 4. Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met het formulier. 
 5. Lever het formulier en de bewijstukken in bij WIL (Stadsplein 1b, Nieuwegein) of stuur het per post aan WIL (Antwoordnummer 2568, 3430VB Nieuwegein, t.a.v. Bijzondere Regelingen)

Als u uw aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert, doen wij ons best om u binnen 8 weken te laten weten of u voor de eenmalige energietoeslag 2022 in aanmerking komt.

Let op! Digitaal aanvragen gaat sneller.

Veelgestelde vragen

 • Inkomsten uit arbeid en/of onderneming
 • Uitkeringen zoals de bijstandsuitkering, WW uitkering, ZW uitkering, WIA uitkering, AOW uitkering en Wajong uitkering, ANW uitkering
 • Pensioenen
 • Studiefinanciering
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Kinder- en/of partneralimentatie
 • Inkomsten uit verhuur of onderhuur
 • Overige inkomsten

Betaalt u de energiekosten en heeft u een schuldregeling? Dan raden wij u aan om een aanvraag voor de energietoeslag bij ons in te dienen. Wij beoordelen dan of u recht heeft op de energietoeslag. Als u een schuldregeling heeft, dan betaalt u maandelijks aan uw schuldeisers. Of u recht heeft op energietoeslag hangt af van de hoogte van uw vrij te laten bedrag. 

Nee. de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij de Belastingdienst.

Nee. De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. U mag het hele bedrag houden.

 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting verblijven;
 • jongeren vanaf 18 tot en met 20 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en niet zelf de energiekosten betalen.

Het gaat om mensen

 • met een bijstandsuitkering (Participatiewet), waar kostendelersnorm niet voor geldt;
 • met een IOAW uitkering; 

Die in 2021 1 of meerdere van onderstaande minimaregelingen kreeg

 • maatschappelijke participatie Lopik
 • individuele inkomenstoeslag
 • duurzaam gebruiksgoederen Lopik
 • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zorgkosten Houten

Ook sommige mensen die Schuldhulpverlening krijgen bij WIL kregen de toeslag automatisch.