Energietoeslag

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) regelt de energietoeslag 2023 voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Uitbetaling gaat in twee stappen en in veel gevallen automatisch.

Wachten op de wet

Er komt een Wet Energietoeslag 2023. Deze is op 21 september behandeld in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer gaat dit op 3 oktober als hamerstuk afhandelen. Daarna kan WIL de volgende stap zetten om de wet te gaan uitvoeren.

Waarom maar € 800,- energietoeslag bij WIL?

Voor Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein geldt dat de energietoeslag in 2023 € 800,- zal zijn. Misschien heeft u ergens gelezen dat in sommige gemeenten € 1.300,- wordt uitgekeerd. Dat komt door keuzes die gemeenten zelf mochten maken. 
Sommige gemeenten, ook die van ons, keerden in februari al een deel uit als aanvulling op de energietoeslag 2022. Het totaal aan energietoeslag 2022 kwam in onze gemeenten daarmee op € 1.800,- per huishouden dat er recht op had. Sommige andere gemeenten deden dat nog niet. Zij gaan nu dus in 1 keer € 1.300,- uitkeren. In onze gemeenten is er voor 2023 nog € 800,- beschikbaar per huishouden dat er recht op heeft.  

Nieuws over de energietoeslag 2023 op een rij

  • De energietoeslag 2023 zal € 800,- zijn. 
  • De precieze voorwaarden moeten nog worden vastgesteld door onze gemeenten. Dat kan pas als de wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld. 
  • WIL is al begonnen met de voorbereidingen voor de energietoeslag. Zo kunnen we zo snel mogelijk nadat de wet is aangenomen, beginnen met het uitvoeren van de energietoeslag 2023.
  • WIL start eerst met het automatisch uitkeren aan inwoners van wie wij weten dat zij recht hebben op de energietoeslag. Als dat voor u geldt, dan krijgt u hierover een brief.
  • Krijgt u geen brief over automatische uitkering van de energietoeslag 2023? En denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kunt u de energietoeslag later dit jaar bij WIL aanvragen.
  • Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan zowel met een papieren aanvraagformulier als digitaal.
  • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag 2023? Dan kunt u daarvoor straks terecht bij een welzijnsorganisatie in uw gemeente.