Klantafspraken bij WIL in Nieuwegein

Tijdelijk bezoekadres WIL Zoomstede 19. Lees het nieuwsbericht of bekijk onze contactpagina

Let op! Komt u met de tram? Van 20 november t/m 1 december 2023 rijden er geen trams tussen Utrecht CS en Nieuwegein.
Kijk op www.u-ov.info voor meer informatie.

Energietoeslag

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) regelt de energietoeslag 2023 voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. WIL is bezig met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de meeste mensen de energietoeslag automatisch uitgekeerd kunnen krijgen.

Onze gemeenten hebben het beleid vastgesteld. WIL controleert nu alle gegevens. Daarna gaan we zo snel mogelijk uitbetalen. Ontvangers krijgen hierover in de vierde week van november een brief. Controleer goed of uw gegevens kloppen. Wij maken de energietoeslag begin december over. Ontvangt u in november geen brief? Dan kunt u vanaf 11 december een aanvraag indienen voor de energietoeslag.

De energietoeslag in het kort

 • De energietoeslag 2023 zal € 800,- netto zijn. 
 • De precieze voorwaarden zijn vastgesteld door de gemeenten. 
 • Heeft u vorig jaar de toeslag ontvangen? Dan is de kans groot dat u het dit keer ook krijgt. Let op uw brievenbus.
 • Wilt u energietoeslag aanvragen? Dat kan straks met een papieren aanvraagformulier of digitaal. U vindt de formulieren vanaf 11 december op de website. 
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag 2023? Dan kunt u daarvoor straks terecht bij een welzijnsorganisatie in uw gemeente. 

Veelgestelde vragen

De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Er geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • U woont in de gemeente Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein.
 • U betaalt in 2023 de energiekosten.
 • Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Kijk bij Hoe hoog mag uw inkomen zijn? voor de bedragen.
 • Er geldt: maximaal 1 toeslag per huishouden
 • Veel mensen die recht hebben op de energietoeslag 2023 staan al in het adressenbestand van WIL. Zij krijgen de toeslag van € 800,- automatisch overgemaakt. Ontvangers krijgen daar eind november een brief over van WIL. Het geld maken wij begin december automatisch over.
Geen recht op energietoeslag:
 • Dak- en thuislozen.
 • Mensen die in een inrichting verblijven.
 • Niet studerende jongeren van 18, 19 of 20 jaar. Tenzij er sprake is van zelfstandig wonen en verantwoordelijkheid voor het betalen van de vaste lasten, waaronder de energierekening. Ook kan er geen beroep op de ouders worden gedaan. 

Krijgt u de energietoeslag automatisch uitbetaald? Dan krijgt u in november een brief van WIL. Wij hopen begin december te kunnen uitbetalen. Er moeten nog allerlei controles gedaan worden. Krijgt u in november geen brief? Dan kunt u vanaf half december zelf een aanvraag doen.

Wij verwachten dat u vanaf half december 2023 een aanvraag kunt doen. Op onze website kunt u dan het aanvraagformulier vinden. Zowel voor een digitale aanvraag als voor een aanvraag op papier.  

Van veel klanten heeft WIL voldoende informatie om te zien of iemand recht heeft op de energietoeslag 2023. Maar dit geldt niet voor iedereen. Zo is het huidige inkomen van ondernemers niet bekend. Van sommige uitkeringen heeft WIL niet alle benodigde informatie om betalingen uit te kunnen voeren. En van kostendelers kan WIL niet zien wie de energierekening betaalt. Het ligt dus aan uw persoonlijke situatie of WIL de energietoeslag automatisch kan overmaken.

Kreeg u vorig jaar energietoeslag? Maar heeft u nog geen brief gekregen dat het bedrag automatisch aan u wordt overgemaakt? Dan sturen wij u in december een andere brief.

Het is mogelijk dat u toch recht heeft op de energietoeslag 2023. Vanaf half december kunt u het dan alsnog bij WIL aanvragen. 
 

U heeft een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt). In de tabel hieronder ziet u om welk bedrag het gaat (deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023).

Overzicht inkomensgrenzen voor inkomens vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023
Norm120%
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag)
120%
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ( excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)
Pensioenvrijlating voor ouderdomspensioen***
Alleenstaande€ 1.363,06€ 1.516,97€ 25,15
Gehuwden / samenwonenden€ 1.947,22€ 2.060,21€ 50,30
Overzicht inkomensgrenzen voor inkomens vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
Norm120%
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (excl. vakantietoeslag)
120%
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd ( excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)
Pensioenvrijlating voor ouderdomspensioen***
Alleenstaande€ 1.386,95€ 1.547,74€ 25,15
Gehuwden / samenwonenden€ 1.981,34€ 2.101,70€ 50,30

* De bedragen gelden per maand met ingang van 1 januari 2023. 
** De bedragen gelden per maand met ingang van 1 juli 2023.

Afhankelijk van uw woonsituatie kunnen andere bedragen van toepassing zijn. U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen. Let op! Op de website van de Rijksoverheid worden inkomensgrenzen genoemd inclusief vakantiegeld. Wij vergelijken uw inkomen met de inkomensgrenzen exclusief vakantiegeld.

** Het betreft hier pensioenen die géén AOW-pensioen zijn. 

Studenten die aanspraak maken op studiefinanciering krijgen een tegemoetkoming van DUO. Kijk op de website van het DUO voor meer informatie
 

Voor Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein geldt dat de energietoeslag in 2023 € 800,- zal zijn. Misschien heeft u ergens gelezen dat in sommige gemeenten € 1.300,- wordt uitgekeerd. Dat komt door keuzes die gemeenten zelf mochten maken. 
Sommige gemeenten, ook die van ons, keerden in februari al een deel uit als aanvulling op de energietoeslag 2022. Het totaal aan energietoeslag 2022 kwam in onze gemeenten daarmee op € 1.800,- per huishouden dat er recht op had. Sommige andere gemeenten deden dat nog niet. Zij gaan nu dus in 1 keer € 1.300,- uitkeren. In onze gemeenten is er voor 2023 nog € 800,- beschikbaar per huishouden dat er recht op heeft.