Energietoeslag ook in 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag, 20 september 2022, laten weten dat de eenmalige energietoeslag opnieuw wordt uitbetaald in 2023.

Op dit moment kunt u nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Zodra dit wel kan wordt u hier tijdig over geïnformeerd. Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Geen voorschot

Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties eind 2022 al een voorschot kunnen geven van € 500,-. WIL gaat dit niet doen omdat wij ernaar streven de energietoeslag al in het begin van 2023 voor u beschikbaar te stellen.

Meer informatie

Wij verwachten eind december meer informatie te hebben over het aanvragen en de hoogte van de energietoeslag voor het jaar 2023. Houd u daarom onze website goed in de gaten. Zodra er meer bekend is plaatsen wij dat op onze website, www.wil-lekstroom.nl. 

Aanvragen Energietoeslag 2022

Heeft u nog geen aanvraag gedaan voor de energietoeslag 2022? Dan kunt u dit nog doen tot eind december 2022. Wilt u weten of u in aanmerking komt om deze aanvraag te doen? Kijk dan op de pagina eenmalige energietoeslag