Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een uitkering? En wijzigt er iets in uw situatie? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van of uw recht op een uitkering. Het is daarom belangrijk dat u de wijziging binnen één maand aan ons doorgeeft.

Welke wijzigingen geeft u aan ons door?

  • U heeft inkomsten uit werk of ontvangt een andere uitkering.
  • Uw vermogen verandert. U ontvangt bijvoorbeeld een erfenis of een prijs in de loterij.
  • Uw gezins- of woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, scheiden of uw kind of andere huisgenoot verhuist.
  • U gaat vrijwilligerswerk doen en ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.

Hoe geeft u wijzigingen door?

  • U geeft de wijziging aan op maandelijkse of halfjaarlijkse of jaarlijkse periodieke verklaring
  • Of u maakt gebruiken van het wijzigingsformulier
  • Of u beschrijft de wijziging in een ondertekende brief en voegt bewijsstukken toe. De brief levert u in bij WIL (Stadhuis, Stadsplein 1b, Nieuwegein). Of u stuurt deze aan Werk en Inkomen Lekstroom, t.a.v. Uitkeringsadministratie, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.
  • Heeft u inkomsten uit werk, stuurt u dan ook de arbeidsovereenkomst mee. 

Voorkom fraude

Weet u niet zeker welke gegevens u moet doorgeven of waarvan u melding moet doen? Neem dan contact met ons op. Daarmee voorkomt u dat u ongewild fraude pleegt.

Van fraude is namelijk sprake als u ons verkeerde of onvolledige informatie geeft. En u hierdoor ten onrechte een uitkering ontvangt. In de participatiewet staat dat u het teveel ontvangen geld dan volledig terug moet betalen (bekijk ook bijstand terugbetalen). Daarboven op komt ook nog een boete. Die boete is maximaal even hoog als het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen.

Wij controleren regelmatig of u de juiste informatie verstrekt. Daarvoor winnen we bijvoorbeeld informatie in bij de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en UWV. 

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

De hoogte van uw uitkering en het recht op bijstand is afhankelijk van de inkomsten die u ontvangt uit werk of via een andere uitkering. U leest er meer over in de folder 'Nu weet wat belangrijk is bij mijn bijstandsuitkering'.

Ontvangt u inkomsten uit werk of uitkering of wijzigt hier iets in? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan WIL. Dit kunt u doen door uw loonstrook in te leveren samen met uw maandelijkse periodieke verklaring (PV). Is er een arbeidsovereenkomst of gewijzigde arbeidsovereenkomst, dan ontvangen wij die graag ook.

Ontvangt u nog geen PV, gebruikt u dan het wijzigingsformulier
 

Ook onkostenvergoedingen doorgeven

Ook onkostenvergoedingen die u ontvangt, geeft u aan ons door. Bijvoorbeeld als u vrijwilligerswerk doet. Tot een bepaald bedrag wordt deze vergoeding vrijgelaten. Meer hierover leest u op de pagina over vrijwilligerswerk.

Geef dit tijdig door, via uw periodieke verklaring of wijzigingsformulier. Stuurt u een bewijsstuk mee waaruit de waarde blijkt en wanneer u dit heeft ontvangen. De hoogte van uw vermogenstoename kan gevolgen hebben voor het recht op uitkering.

Geeft u dit door, deze wijziging kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Geeft u ook eventuele inkomsten en vermogen van de inwoner door en de geboortedatum en vader /moeder van uw kind door.

Gaat u verhuizen?  Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Informeer op de website van de gemeente wanneer en hoe u dit moet doen. WIL krijgt via de gemeente bericht van uw verhuizing en onderzoekt of uw uitkering door kan lopen of niet.

Verhuist u naar een andere gemeente dan een van de Lekstroomgemeenten? Dan beëindigen wij uw uitkering op het moment waarop u naar de andere gemeente verhuist. U kunt in uw nieuwe woonplaats zelf weer een uitkering aanvragen.

Tip: Geef uw verhuizing ruim voor de verhuisdatum zelf door aan WIL door te mailen naar inkomen@wil-lekstroom.nl. Hiermee voorkomt u dat u mogelijk teveel betaalde uitkering later moet terugbetalen.

 

 

Leest u meer over de regels over op vakantie en of naar het buitenland gaan in de folder Op vakantie? Vraag toestemming of geeft u uw vakantie door via een formulier op de pagina Formulieren van deze website.

U schrijft een briefje met het verzoek uw rekeningnummer te wijzigen. Vermeldt daarop het oude en het nieuwe rekeningnummer en per wanneer de wijziging ingaat. Zet ook u uw handtekening onder de brief.

Daarnaast levert u een kopie in van uw bankpasje van het nieuwe rekeningnummer. Als het om een nieuw geopende rekening gaat, voegt u de correspondentie hierover bij. Als het om een rekeningnummer gaat dat al bestond, levert u een bankafschrift in.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stopt uw bijstandsuitkering en krijgt u een AOW-uitkering, tenzij u tussen uw 15e jaar en uw pensioengerechtigde leeftijd niet altijd in Nederland hebt gewoond. Omdat u dan geen volledige AOW-uitkering ontvangt kunt u via de SVB een aanvulling op uw AOW krijgen.

Wanneer u geen bijstandsuitkering van WIL wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar inkomen@wil-lekstroom.nl of een briefje naar bovenstaand adres. Daarin zet u de reden van beeindiging, de datum en uw contactgegevens en handtekening.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten