Het schuldhulpverleningstraject

Op deze pagina ziet u hoe een traject bij schuldhulpverlening verloopt. Vaak moet er veel gebeuren. Tijdens een traject vragen we u actief mee te werken. Schulden zijn niet altijd binnen korte tijd opgelost. Maar ervaring leert dat een traject het waard is. Met begeleiding en veel praktische tips leert u hoe u uw financiën op orde brengt en houdt.

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt bij schuldhulpverlening

 • U bent geen zelfstandig ondernemer
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in de gemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik of Vianen
 • U bent ingeschreven bij de afdeling Burgerzaken (GBR) van de gemeente waar u woont
 • U hebt een inkomen op (tenminste) bijstandsniveau*

* Ook wanneer u alleen een heffingskorting van de belastingdienst ontvangt, maar uw partner voldoende inkomsten heeft voor het betalen van de vaste lasten, kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening.

Let op:
Het team Schuldhulpverlening geeft geen geld

Met DigiD

Wanneer u de aanmelding met DigiD invult en deze dus digitaal ondertekent, wordt deze doorgestuurd naar WIL. WIL neemt uw aanvraag vervolgens direct in behandeling.

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening (met DigiD)

Zonder DigiD

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Kunt u niet over DigiD beschikken of kiest u ervoor deze niet te gebruiken? Dan kunt u digitaal een aanvraagformulier schuldhulpverlening invullen.

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening (zonder DigiD)

Belangrijk bij het invullen van het formulier zonder DigiD:

 1. U moet een e-mailadres hebben. Hierop ontvangt u het formulier (PDF).
 2. Vul het formulier volledig in. Soms moet u scrollen om alle informatie te zien.
 3. Wanneer u klaar bent, ontvangt u het formulier per e-mail.
 4. Print en onderteken het formulier.
 5. Stuur het formulier naar Werk en Inkomen Lekstroom, T.a.v. SHV/Administratie, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.
 6. Of lever het formulier in bij de balie van WIL op de eerste etage van het Stadshuis van Nieuwegein (Stadsplein 1b) of bij de balie van uw gemeente. de gemeente in uw woonplaats. 

Let op:
Wanneer u het formulier niet opstuurt of inlevert, kan WIL u niet verder helpen met uw schulden.

Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, nodigen wij u uit voor de workshop 'Administratie op orde'. In de workshop brengt u, tegelijkertijd met andere deelnemers, uw administratie op orde. Dit doet u samen met consulenten schuldhulpverlening en vrijwilligers van welzijnsorganisaties. Daarbij kijken we direct of u gebruik maakt van alle beschikbare voorzieningen en of u nog voor andere regelingen in aanmerking komt. In de workshop bespreken we geen privacygevoelige zaken.

De workshop vindt plaats bij WIL in het Stadshuis van Nieuwegein.

Wanneer al uw gegevens compleet en uw inkomsten op orde zijn, volgt een persoonlijk gesprek met een consulent schuldhulpverlening.

Deze beoordeelt of u kunt worden toegelaten tot een traject Schuldhulpverlening en op welke manier WIL u kan helpen.

Dit kan bijvoorbeeld door een of meerdere gesprekken waarin wij u adviseren over hoe u zelf uw financiën op orde krijgt, of doordat wij bemiddelen tussen u en uw schuldeisers. Het is ook mogelijk dat wij u nog niet kunnen helpen; in dat geval bespreken wat er moet gebeuren om u wel van dienst te kunnen zijn.

Als u in de workshop uw administratie op orde hebt gekregen en u bent toegelaten tot schuldhulpverlening, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing voor uw schulden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten begeleiding die WIL u kan bieden.

Advies over uw inkomsten en uitgaven

Wij adviseren u over de manier waarop u het beste kunt rondkomen. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld door een echtscheiding, ontslag of ziekte plotseling minder inkomen heeft.

Daarbij geven we informatie over financiële tegemoetkomingen waar u mogelijk recht op heeft. Ook geven we u tips over het op orde brengen en houden van uw administratie, budgetcursussen en andere diensten van organisaties die u verder kunnen helpen.

Regeling met uw schuldeisers

Nadat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn gebracht, kijken we welke oplossing voor uw schulden mogelijk is. Uw schuldeisers worden verzocht om akkoord te gaan met een schuldregeling.

Een schuldregeling houdt meestal in dat u voor de duur van 36 maanden (drie jaar) aan uw schuldeisers aflost. In sommige situaties kan het betekenen dat u langer dan 36 maanden aan uw schuldeisers gaat aflossen.

De schuldregeling kan alleen worden uitgevoerd als alle schuldeisers hiermee instemmen. Werk en Inkomen Lekstroom kan uw schuldeisers niet verplichten om mee te werken.

Beheer van uw inkomen

Soms lukt het niet om maandelijks alle rekeningen op tijd te betalen, dit kan komen door medische of sociale problemen. Hierdoor wordt u geconfronteerd met extra aanmaningskosten of er dreigen nieuwe schulden te ontstaan.

In dat geval kan WIL tijdelijk uw inkomen beheren. Dit heet budgetbeheer. Budgetbeheer is een tijdelijke voorziening en wordt alleen aangeboden als u ook in een schuldregeling zit en een inkomen ontvangt. Wij spreken een wekelijks bedrag met u af waarmee u boodschappen kunt doen. WIL betaalt vervolgens namens u de vaste lasten.

Regeling met uw schuldeisers via de rechtbank (WSNP)

Lukt het ondanks alle inspanningen niet om tot een schuldregeling met uw schuldeisers te komen? Dan kunt u een verzoek indienen voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hiervoor is een verklaring van WIL noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u de website van Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Raad voor Rechtsbijstand) raadplegen.

Wanneer u wacht op een afspraak om uw schulden te bespreken, moet u in elk geval uw vaste lasten betalen en mag u géén nieuwe schulden maken. Gesprekken vinden uitsluitend op afspraak plaats.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten