Kinderopvang

Hebt u kinderen en bent u aan het werk of bent u bezig met re-integratie, studie of inburgering? Dan kunt u gebruik maken van kinderopvang. Dat kost vaak veel geld. Van de Belastingdienst kunt u een vergoeding krijgen voor deze kinderopvang. Dat is geregeld in de Wet Kinderopvang. De vergoeding is voor dagopvang en voor buitenschoolse opvang van kinderen die nog niet op het voortgezet onderwijs zitten.

Hoe veel u betaalt voor de kinderopvang is afhankelijk van uw inkomen. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Kinderopvang en uitkering van WIL

Ontvangt u een (aanvullende) uitkering op grond van de participatiewet? U komt dat mogelijk in aanmerking voor een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van WIL. Neemt u hiervoor contact op met team Bijzondere regelingen via info@wil-lekstroom.nl of kijk bij minimaregelingen per gemeente.

Kinderopvang op basis van een Sociaal-medische indicatie

Valt u niet onder de doelgroep van de Wet kinderopvang omdat u niet aan het werk gaat, bezig met re-integratie e.d., maar is er toch (aanvullende) kinderopvang noodzakelijk ?

  • Dit kan het geval zijn wanneer u een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking heeft en vastgesteld is dat één of meer van deze beperkingen opvang van uw kind(eren) noodzakelijk maken.
  • Of wanneer u een kind heeft waarvan is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het kind noodzakelijk is

In deze twee gevallen komt u mogelijkerwijs in aanmerking voor een tegemoetkoming van WIL in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (smi).
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Belt u dan naar WIL, afdeling bijzondere regelingen.

Meer informatie

De consulenten van Bijzondere regelingen zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (030)7022300.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten