Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding

Wilt u vrijwilligerswerk doen of doet u dat al? Laat u dat altijd weten aan de medewerker van WIL, uw werkcoach bijvoorbeeld. Dan wordt er beoordeeld of u dit vrijwilligerswerk ook mag gaan doen. Deze meldingsplicht is een onderdeel van de inlichtingenplicht van de Participatiewet.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

WIL beoordeelt het volgende:

  1. Of het verrichten van vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid een belemmering vormt voor uw arbeidsplicht, betaald werk gaat altijd voor;
  2. Of u een vergoeding krijgt of kunt krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid;
  3. Of er geen andere en betere manier is om aan het werk te komen.

In een brief krijgt u bericht of u wel of geen toestemming heeft om vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid te verrichten.

Als u het niet eens bent met de beslissing van WIL, dan kunt in bezwaar gaan.

Onkostenvergoeding

U kunt soms in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Dit is een onkostenvergoeding voor kosten die u heeft gemaakt tijdens uw vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid (bijvoorbeeld reiskosten). Er geldt een maximum voor het bedrag dat u kunt ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering. Wanneer WIL u vraagt vrijwilligerswerk te gaan doen, als onderdeel van uw arbeidsverplichting, mag de onkostenvergoeding hoger zijn.

Uw situatie Maximumbedrag
U verricht vrijwilligerswerk en bent 27 jaar of ouder.€ 95,00 per maand met een maximum van € 764,00 per jaar.
U bent 27 jaar of ouder en WIL heeft u gevraagd vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid te verrichten.€ 150,00 per maand, met een maximum van € 1500,00 per jaar.


Let op: Ontvangt u meer dan het maximale bedrag aan vrijwilligersvergoedingen, dan kan dit als inkomen worden gezien. U krijgt dan minder bijstand.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten