>  Over WIL  >  Bestuur  >  Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met de volgende leden:

Leden Gemeente Nevenfuncties
Dhr. D.J.P. Jimmink Afvaardigde gemeente Houten

Uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Somatic Experience Nederland
 • Bestuurslid Houtense Helden

Niet uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Voorzitter Rondetafelgesprekken
 • Lid van de Organizers Task Force van de European Assiciation for Somatic Experiencing
 • Raadslid GroenLinks Houten
 • Chauffeur bij Kinderdagverblijf De Notedop
Dhr. drs. C.S. (Kees) Geldof Afgevaardigde gemeente IJsselstein       

Uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid AB UW Samenwerking
 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Lid DB Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid AB Parkeerservice
 • Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Plaatsvervangend lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard

Dhr. G. (Gerrit) Spelt Afgevaardigde gemeente Lopik

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB Werkvoorzieningsschap Pauw bedrijven
 • Lid AB BGHU
 • Lid AB en DB RUD
 • Voorzitter AVU
 • Lid comité van aanbeveling School's cool

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Tractor Pulling Meerkerk (onbezoldigd)
 • Commissielid NTTO (onbezoldigd)
Dhr. H. (Hans) Adriani Afgevaardigde gemeente Nieuwegein

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Bestuur BGHU
 • Lid AB Algemeen Bestuur WIL
 • Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteit
 • Lid Raad van Toezicht Geynwijs (tot opheffing)
 • Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (wordt voorgedragen)

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Onafhankelijk voorzitter College van Deskundigen certificatie VvE branche
 • Voorzitter RvT Stichting Tijdelijk Wonen
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Metea

Sidebar

Terug naar

Bestuur