>  Over WIL  >  Bestuur  >  Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met de volgende leden:

Leden Gemeente Nevenfuncties
Dhr. D.J.P. Jimmink Afvaardigde gemeente Houten

Uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Voorzitter Rondetafelgesprekken
 • Raadslid GroenLinks Houten

Niet uit hoofde van functie (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Somatic Experience Nederland
 • Bestuurslid  (voorzitter en penningmeester) Houtense Helden
Dhr. drs. C.S. (Kees) Geldof Afgevaardigde gemeente IJsselstein       

Uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid DB Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Plaatsvervangend lid AB Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Dhr. G. (Gerrit) Spelt Afgevaardigde gemeente Lopik

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Werkvoorzieningsschap Pauw bedrijven
 • Lid AB BGHU
 • Lid AB en DB RUD
 • Voorzitter AVU
 • Lid comité van aanbeveling School's cool

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Tractor Pulling Meerkerk 
 • Commissielid NTTO 
Dhr. H. (Hans) Adriani Afgevaardigde gemeente Nieuwegein

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB Bestuur BGHU
 • Lid VNG commissie ruimte, wonen, mobiliteit
 • Lid Raad van Toezicht Geynwijs (tot opheffing)
 • Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (wordt voorgedragen)
 • Voorzitter Taskforce Wonen en Zorg
 • Lid Stuurgroep wachtlijsten verpleeghuizen

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Metea

Niet uit hoofde van het ambt (bezoldigd)

 • Voorzitter RvT Stichting Tijdelijk Wonen

Sidebar

Terug naar

Bestuur