>  Over WIL  >  Bestuur  >  Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Leden Portefeuille Nevenfuncties
Dhr. H.J.C. (Herman) Geerdes

Afgevaardigde van Houten
Transitie WIL en samenspel met gemeenten;
inclusief vraagstuk WIL 2.0 en WIL 3.0

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter Regiocommissie Kromme Rijnstreek
 • Bestuurslid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
 • Voorzitter Water- en klimaattafel Winnet
 • Voorzitter Bestuurstafel Ruimte (U10)

Niet uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Zaakwaarnemer Fa. Geerdes Schalkwijk

Dhr. B.J.A. (Bernd) Roks,
Voorzitter

Afgevaardigde van IJsselstein               

Personeel, organisatie en medezeggenschap

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB UW Samenwerking
 • lid AB GGD-regio Utrecht
 • Voorzitter wethoudersoverleg Jeugd Lekstroom
 • Bovenregionaal vertegenwoordiger Jeugd Utrecht
Dhr. J.R.C. (Johan) van Everdingen

Afgevaardigde van Lopik
Arbeidsmarkt & werkgeversbenadering

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB en DB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB GGD Midden-Nederland
 • Plaatsvervangend lid AB recreatie Midden-Nederland
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
 • Lid Utrechtse Werktafel
 • Lid U10 bestuurstafel sociaal
Mevr. E. (Ellie) Eggengoor

Afgevaardigde van Nieuwegein         
Dienstverlening, klanttevredenheid en cliëntenparticipatie;
inclusief vraagstuk systeemwereld versus leefwereld

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • RvT St. Geynwijs (tot opheffing)
 • Bestuurlijk platform Sociaal Domein Lekstroom
 • U10 - economische positionering & duurzaamheid en bereikbaarheid
Dhr. Cees Taal,
Vice-voorzitter

Afgevaardigde van Vijfheerenlanden(Vianen)
Financiën en bedrijfsvoering

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

Sidebar

Terug naar

Bestuur