De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Wij nodigen onze klanten vanaf nu stap voor stap weer uit voor gesprekken bij ons op locatie.

Veel afspraken zullen ook nog per telefoon plaatsvinden.

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 16:30 uur

Lees hier meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen tegen corona

 >  Over WIL  >  Bestuur  >  Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Leden Portefeuille Nevenfuncties
Dhr. S.A.M. (Sander) Bos

Afgevaardigde van Houten
Transitie WIL en samenspel met gemeenten;
inclusief vraagstuk WIL 2.0 en WIL 3.0

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter Water- en klimaattafel Winnet
 • Voorzitter Bestuurstafel Ruimte (U10)

Dhr. B.J.A. (Bernd) Roks,
Voorzitter

Afgevaardigde van IJsselstein               

Personeel, organisatie en medezeggenschap

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB UW Samenwerking
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid AB Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter wethoudersoverleg Jeugd Lekstroom
 • Bovenregionaal vertegenwoordiger Jeugd Utrecht
Dhr. J.R.C. (Johan) van Everdingen

Afgevaardigde van Lopik
Arbeidsmarkt & werkgeversbenadering

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB en DB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB GGD -regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
 • Lid Utrechtse Werktafel
 • Lid U10 bestuurstafel gezonde woon- en leefomgeving
 • Lid AB en DB de Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter RvC WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon
Mevr. E. (Ellie) Eggengoor

Afgevaardigde van Nieuwegein         
Dienstverlening, klanttevredenheid en cliëntenparticipatie;
inclusief vraagstuk systeemwereld versus leefwereld

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijven
 • Lid Dagelijks Bestuur WIL
 • Lid Bestuur Stichting PAND Hospice Nieuwegein
 • Raad van Toezicht St. Geynwijs (tot opheffing)

Sidebar

Terug naar

Bestuur