>  Over WIL  >  Bestuur  >  Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Leden Portefeuille Nevenfuncties
Dhr. H.J.C. (Herman) Geerdes

Afgevaardigde van Houten
Transitie WIL en samenspel met gemeenten;
inclusief vraagstuk WIL 2.0 en WIL 3.0

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter Water- en klimaattafel Winnet
 • Voorzitter Bestuurstafel Ruimte (U10)

Dhr. B.J.A. (Bernd) Roks,
Voorzitter

Afgevaardigde van IJsselstein               

Personeel, organisatie en medezeggenschap

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid DB UW Samenwerking
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid AB Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter wethoudersoverleg Jeugd Lekstroom
 • Bovenregionaal vertegenwoordiger Jeugd Utrecht
Dhr. J.R.C. (Johan) van Everdingen

Afgevaardigde van Lopik
Arbeidsmarkt & werkgeversbenadering

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid AB en DB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB GGD -regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
 • Lid Utrechtse Werktafel
 • Lid U10 bestuurstafel gezonde woon- en leefomgeving
 • Lid AB en DB de Stichtse Groenlanden
 • Voorzitter RvC WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon
Mevr. E. (Ellie) Eggengoor

Afgevaardigde van Nieuwegein         
Dienstverlening, klanttevredenheid en cliëntenparticipatie;
inclusief vraagstuk systeemwereld versus leefwereld

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Pauw Bedrijven
 • Lid Dagelijks Bestuur WIL
 • Lid Bestuur Stichting PAND Hospice Nieuwegein
 • Raad van Toezicht St. Geynwijs (tot opheffing)
Dhr. Cees Taal,
Vice-voorzitter

Afgevaardigde van Vijfheerenlanden (Vianen)
Financiën en bedrijfsvoering

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stuurgroep Vianen Promotie
 • Lid AB en DB Werk en Inkomen Lekstroom
 • Lid AB en DB Avres

Sidebar

Terug naar

Bestuur