De Cliëntenraad stelt zich voor

Vlnr: Wim van Vreeswijk, Lopik; Diane Breedveld, Vianen; Tonnie Jansen, Vianen; Wilma Groenewegen (ambtelijke ondersteuning); Jan v.d. Schot, IJsselstein; Ada Goedhart, Lopik; Henk ter Horst; Hannie Sipman, Nieuwegein; Wim Verhaak, Nieuwegein. Afwezig Maris van Leeuwen, Houten.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan WIL en toetst het beleid. Dit advies kan o.a. gaan over: nieuwe regelingen, de organisatie van de uitkeringen, het werkloosheidsbeleid, schuldhulpverlening, collectieve klachtenbehandeling. De Participatiewet vormt een belangrijk onderdeel hierin.

In 2013 - 2014 vormde de cultuurverandering die tot stand komt binnen WIL, een aandachtspunt voor ons. Wij zien evaluatiemomenten in dit proces als een essentieel middel om te kunnen sturen. Verder hebben wij ons als taak gesteld, erop toe te zien dat er rekening gehouden wordt met de talenten van de cliënten.

Om goed zicht te krijgen wat er speelt bij de cliënten, die gebruikmaken van WIL, is het belangrijk dat u ons blijvend informeert. Dit kan gaan over zowel positieve als negatieve ervaringen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Om uw belangen goed te kunnen behartigen, horen wij graag van u! Heeft u vragen, vindt u dat er dingen misgaan, of zijn er dingen die beter kunnen in de dienstverlening van WIL? Neemt u dan contact met ons op.

U kunt een e-mail sturen naar:

Of per post een brief sturen naar:

Cliëntenraad WIL 
Vijfheerenlanden 297-C
4131 GA Vianen

Waar is de Cliëntenraad niet voor?

De Cliëntenraad kan veel voor u betekenen. Ze komt op voor uw belangen. De Cliëntenraad geeft echter geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandeld geen individuele klachten. Hiervoor dient u uw contactpersoon bij WIL te benaderen.

Jaarverslagen Cliëntenraad

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten