Dienstverlening

Werk en Inkomen Lekstroom voert de volgende taken/wetten uit:

 • Participatiewet
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) samen met Bureau Zelfstandigen van de Gemeente Utrecht
 • Bijzondere bijstand
 • Re-integratie
 • Terugvordering en verhaal
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIL voert alle uitvoerende taken, bevoegdheden, verordenende en beleidsmatige taken uit op bovenstaand werkterrein voor de deelnemende gemeenten. Uitzondering hierop vormt de bevoegdheid tot het vaststellen van het lokaal minimabeleid en het beleid over de bijzondere bijstand. Deze bevoegdheid blijft bij de afzonderlijke gemeenteraden. In afwijking hierop dragen de gemeenteraden van Houten en Nieuwegein geen enkele van hun verordenende bevoegdheden over aan WIL.

Wat niet?

Het werkterrein van WIL is daarmee niet:

 • Sociale Werkvoorziening (SW)
 • Inburgering
 • Educatie (WEB)
 • Sociale recherche
 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Economische Zaken

Met de betrokken partijen werkt WIL wel nauw samen.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten