>  Over WIL  >  Cliëntenraad  >  Jaarverslagen

Jaarverslagen

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL. Jaarlijks maken zij een jaarverslag.

Sidebar

Terug naar

Clientenraad