Let op! vrijdag 27 april is het koningsdag. WIL is dan gesloten.

Let op vrijdag 27 april is het koningsdag. WIL is dan gesloten.

 >  Over WIL  >  Meedenken

Meedenken

Op 2 manieren kunt u meedenken:

Accordeon

(geen titel)

Klantenpanel

Het klantenpanel van WIL bestaat uit klanten die meedenken over de dienstverlening en klantmiddelen van WIL. Bijvoorbeeld over de begrijpelijkheid van onze nieuwsbrief ‘Daadkracht’ of het gebruiksgemak van de website.

Wat doet het klantenpanel?

Leden van het klantenpanel spreken met WIL tijdens bijeenkomsten en delen via vragenlijsten hun ervaringen met WIL.

Opgeven

Als u mee wilt doen kunt u naar ons mailen of bellen. Belangrijk: zet in de e-mail uw naam en telefoonnummer. In het onderwerp 'aanmelding klantenpanel WIL'.

Stuur een e-mail

Contact met WIL

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL.

Het advies kan bijvoorbeeld gaan over:

  • nieuwe regelingen
  • organisatie van de uitkeringen
  • werkloosheidsbeleid
  • schuldhulpverlening
  • collectieve klachtenbehandeling

Leden cliëntenraad

Wim van Vreeswijk (Lopik), Diane Breedveld (Vianen), Tonnie Jansen (penningmeester, Vianen), Henk ter Horst (IJsselstein), Lata Coenen (IJsselstein), Ada Goedhart (Lopik), Hannie Sipman (Nieuwegein), Wim Verhaak (voorzitter, Nieuwegein), Maris van Leeuwen (Houten), Dick Roubos (Houten). Annette van Lith-Prinssen (ambtelijke ondersteuning).

Geef uw mening

De cliëntenraad hoort graag over uw ervaringen met WIL. Af en toe houdt de raad cliëntencafés in uw gemeente. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging. U kunt uw ervaringen ook altijd met e-mail of brief delen met de cliëntenraad.

Waar is de cliëntenraad niet voor?

De cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten. Benader hiervoor uw contactpersoon bij WIL. Zie Contact.