Organisatie

Werk en Inkomen Lekstroom is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam.

Bestuur

WIL kent een algemeen bestuur (vergelijkbaar met een gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (vergelijkbaar met een college). Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van WIL.

Dagelijks bestuur

Dhr. C. (Kees) van Dalen
Voorzitter
Afgevaardigde van Houten

Interfaces en cliëntenparticipatie

Dhr. M.F.M. ( Marcel) Verweij
Vice-voorzitter
Afgevaardigde van Vianen   

Financiën en bedrijfsvoering

Dhr. J.R.C. (Johan) van Everdingen, Afgevaardigde van Lopik

Arbeidsmarkt en werkgeversbenadering, inclusief Participatiewet en vertegenwoordiging MU

Mevr. M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts
Afgevaardigde van IJsselstein               

Personeel, organisatie en medezeggenschap

Dhr. M.C. (Martijn) Stekelenburg
Afgevaardigde van Nieuwegein         

Klantbejegening, klanttevredenheid en klantenservice (inclusief bezwaar en beroep)

Algemeen bestuur

Dhr. Vincent van den Berg                     

Afgevaardigde gemeente IJsselstein       
Dhr. Gerrit Spelt

Afgevaardigde gemeente Lopik

Dhr. Frank Meurs

Afgevaardigde gemeente Vianen

Dhr. Johan Gadella

Afgevaardigde gemeente Nieuwegein

Dhr. David Jimmink

Afgevaardigde gemeente Houten

Commissie van advies

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten zijn binnen de commissie van advies bij WIL betrokken.

Dagelijkse aansturing

Voor de dagelijkse aansturing van Werk en Inkomen Lekstroom is de directeur verantwoordelijk. Dit is de heer R.H. (Rob) Esser.

Stukken algemeen bestuur

Het algemeen bestuur overlegt maandelijks. Hieronder vindt de stukken behorende bij deze vergaderingen. Heeft u vragen over het algemeen bestuur? Mail dan naar SecretariaatMgmt@wil-lekstroom.nl.  

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten