Regelgeving

Gemeenschappelijke Regeling

WIL is een uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Dit staat vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling WIL.

Interne regelgeving

Inkoop en aanbesteding

Wet beschermings persoonsgegevens

Onderzoeksrapporten

Informatieverzoek indienen?

Als u een informatieverzoek wilt indienen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, kunt u dit uitsluitend schriftelijk indienen. Een dergelijk verzoek kan niet per e-mail of enig ander elektronisch medium worden ingediend. 

Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Met dit besluit is deze weg niet opengesteld voor deze specifieke informatieverzoeken.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten