>  Over WIL  >  Regelgeving en verordeningen  >  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek

  • u wilt informatie van WIL die nog niet openbaar is
  • u kunt beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
  • een Wob-verzoek dient u schriftelijk in
  • wees duidelijk waarover u informatie wilt ontvangen
  • de informatie moet bij WIL aanwezig zijn en gaan over het beleid van WIL
  • binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw verzoek. WIL kan deze termijn verlengen met 4 weken

Afwijzing Wob-verzoek

WIL kan uw verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke gegevens. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.

Bezwaar maken

Wijst WIL uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Landelijke regelgeving

Meer informatie over een Wob-verzoek kunt lezen op de website overheid.nl.

Sidebar

Postadres WIL


Gerelateerde onderwerpen

Bezwaar maken

Regelgeving en verordeningen


Meer weten

www.overheid.nl