>  Voor u  >  Uitkering  >  50 plus en deels arbeidsongeschikt

50 plus en deels arbeidsongeschikt

IOAW staat voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Deze uitkering kunt u bij WIL aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965
 • U bent op of na uw 50ste jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt
 • U kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering
 • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen
 • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven

Een IOAW-uitkering is ook mogelijk als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965
 • Op of na uw 50ste kreeg u een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
 • Uw WGA-uitkering stopte, want bij uw herkeuring bleek dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent
 • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven

Aanvragen

De aanvraagprocedure is gelijk aan die van het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit houdt in dat u:

 • een afspraak maakt via onze klantenservice*
 • de datum waarop u met ons contact opneemt voor het maken van een afspraak is de zogenaamde meldingsdatum
 • binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt
 • Als is vastgesteld dat u recht heeft op een uitkering, is dit de datum waarop uw uitkering ingaat

Voor meer informatie zie Stap voor stap: uitkering aanvragen.

* Vindt u het prettig iemand mee te nemen naar een gesprek? Doe dit dan gerust! Twee mensen horen immers meer dan één.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijs (ook van uw eventuele partner)
 • bewijs burgerservicenummer(s) van u (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner)
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever, begindatum en einddatum van uw contract)

Wat zijn de IOAW spelregels?

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan gelden dezelfde rechten en plichten als bij een bijstandsuitkering.

Voor meer informatie zie Spelregels bij een uitkering.

Wel zijn er een paar verschillen:

 • Uw vermogen telt niet mee bij het vaststellen of u recht heeft op IOAW
 • Inkomen uit kamerhuur, alimentatie en heffingskortingen ziet de IOAW niet als inkomen. WIL verrekent dit niet met uw uitkering
 • De kostendelersnorm geldt niet bij gehuwden*

* Let op: bent u alleenstaande en woont er iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis die niet studeert? Dan geldt de kostendelersnorm wel.

Hier vindt u meer informatie over de kostendelersnorm

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn IOAW besluit?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Zie Bezwaar maken.

Wat gebeurt er als ik mijn IOAW verplichtingen niet nakom?

Er is niets vervelender dan dat u geld moet terugbetalen. Zeker als u al van weinig geld moet rondkomen. Zorg er dus voor dat u uw verplichtingen nakomt. Gebeurt dat niet? Dan kan WIL geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Daarbovenop kunt u een boete krijgen voor uitkeringsfraude.

Heb ik recht op een IOW uitkering?

U heeft recht op een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen), als u:

 • tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos bent of wordt
 • op dat moment 60 jaar of ouder bent of was

Deze uitkering vraagt u aan via de website van UWV. Ga naar www.uwv.nl.