De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Wij nodigen onze klanten vanaf nu stap voor stap weer uit voor gesprekken bij ons op locatie.

Veel afspraken zullen ook nog per telefoon plaatsvinden.

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 16:30 uur

Lees hier meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen tegen corona

 >  Voor u  >  Uitkering  >  50 plus en deels arbeidsongeschikt

50 plus en deels arbeidsongeschikt

IOAW staat voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Deze uitkering kunt u bij WIL aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965
 • U bent op of na uw 50ste jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt
 • U kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering
 • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen
 • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven

Een IOAW-uitkering is ook mogelijk als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965
 • Op of na uw 50ste kreeg u een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
 • Uw WGA-uitkering stopte, want bij uw herkeuring bleek dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent
 • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven

Aanvragen

De aanvraagprocedure is gelijk aan die van het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit houdt in dat u:

 • een afspraak maakt via onze klantenservice*
 • de datum waarop u met ons contact opneemt voor het maken van een afspraak is de zogenaamde meldingsdatum
 • binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt
 • Als is vastgesteld dat u recht heeft op een uitkering, is dit de datum waarop uw uitkering ingaat

Voor meer informatie zie Stap voor stap: uitkering aanvragen.

* Vindt u het prettig iemand mee te nemen naar een gesprek? Doe dit dan gerust! Twee mensen horen immers meer dan één.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijs (ook van uw eventuele partner)
 • bewijs burgerservicenummer(s) van u (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner)
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever, begindatum en einddatum van uw contract)

Wat zijn de IOAW spelregels?

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan gelden dezelfde rechten en plichten als bij een bijstandsuitkering.

Voor meer informatie zie Spelregels bij een uitkering.

Wel zijn er een paar verschillen:

 • Uw vermogen telt niet mee bij het vaststellen of u recht heeft op IOAW
 • Inkomen uit kamerhuur, alimentatie en heffingskortingen ziet de IOAW niet als inkomen. WIL verrekent dit niet met uw uitkering
 • De kostendelersnorm geldt niet bij gehuwden*

* Let op: bent u alleenstaande en woont er iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis die niet studeert? Dan geldt de kostendelersnorm wel.

Hier vindt u meer informatie over de kostendelersnorm

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn IOAW besluit?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Zie Bezwaar maken.

Wat gebeurt er als ik mijn IOAW verplichtingen niet nakom?

Er is niets vervelender dan dat u geld moet terugbetalen. Zeker als u al van weinig geld moet rondkomen. Zorg er dus voor dat u uw verplichtingen nakomt. Gebeurt dat niet? Dan kan WIL geld terugvorderen. U betaalt het te veel ontvangen geld terug en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. Daarbovenop kunt u een boete krijgen voor uitkeringsfraude.

Heb ik recht op een IOW uitkering?

U heeft recht op een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen), als u:

 • tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos bent of wordt
 • op dat moment 60 jaar of ouder bent of was

Deze uitkering vraagt u aan via de website van UWV. Ga naar www.uwv.nl.