Let op! Maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag. WIL is dan gesloten. De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

WIL onderzoekt wat de versoepeling van de landelijke corona-maatregelen betekent voor onze dienstverlening. Voorlopig blijft onze dienstverlening aangepast.

 • - alle afspraken en bijeenkomsten gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden ze per telefoon plaats
 • - per telefoon en e-mail zijn wij bereikbaar
 • - houdt u rekening met langere wachttijden

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 12:30 uur

WIL zorgt er in ieder geval voor dat

 • - we uitkeringen op tijd betalen
 • - we belangrijke afspraken zoveel mogelijk per telefoon doen
 • - het budgetbeheer van schuldhulpverlening doorgaat

Lees hier meer over de aangepaste dienstverlening

Lees hier meer nieuws over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 >  Voor u  >  Uitkering  >  Boetes

Boetes

Geeft u wijzigingen in uw woon-, leef- of financiële situatie op tijd en naar waarheid door? Dan loopt u geen risico op een boete.

Wijzigingen niet doorgegeven

Geven mensen geen of niet de juiste informatie? En is hen dat te verwijten? Dan is WIL verplicht een waarschuwing te geven of een boete op te leggen.

Altijd terugbetalen

Het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen, moet iemand altijd helemaal terugbetalen. Daarbovenop komt een boete.

Hoogte boete

De boete is een percentage van het bedrag dat ten onterechte is ontvangen. De hoogte van een boete is niet standaard en hangt af van:

 • hoogte van het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen
 • wat iemand heeft gedaan en in hoeverre dat hem/haar is te verwijten
 • omstandigheden waaronder iemand heeft gefraudeerd

Overzicht percentage boetes

WIL beoordeelt de situatie en stelt de hoogte van de boete vast. Grofweg gelden de volgende regels:

Mate van verwijtbaarheid Hoogte boete Terugbetaling (naar draagkracht) te voldoen in
Overzicht van mate schuld, hoe hoog de boete wordt en de terugbetalingstermijn
Opzet 100% 24 maanden
Grove schuld 75% 18 maanden
Nalatigheid, laakbaarheid 50% 12 maanden
Verminderde verwijtbaarheid 25% 6 maanden

Regels

Wilt u weten wat de regels zijn rondom boetes? Lees dan het 'Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten'. Zie www.overheid.nl.

Sidebar

Wijzigingen doorgeven


Spelregels uitkering


Gerelateerde onderwerpen

Controle

Fraude