>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Collectieve zorgverzekering Nieuwegein

Collectieve zorgverzekering Nieuwegein

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente misschien interessant. De gemeente betaalt in de meeste gevallen mee aan uw premie en u krijgt extra vergoedingen.

Belangrijk

 • Gemeente Nieuwegein heeft de collectieve zorgverzekering bij VGZ. Deze heet VGZ GemeentePakket Compleet.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Nieuwegein
 • uw inkomen is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Zie Veelgestelde vragen

Aanmelden

 1. aan het einde van het jaar
 2. op gezondverzekerd.nl

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wat kost het VGZ GemeentePakket Compleet?

Basisverzekering met VGZ GemeentePakket Compleet                                       €  132,24   per maand

Basisverzekering met VGZ GemeentePakket Compleet + € 0 eigen risico          €  161,64   per maand

 • de bijdrage van de gemeente is al van de kosten afgetrokken
 • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
 • in de verzekering zit een vergoeding van € 500 voor tandzorg. U hoeft geen losse tandartsverzekering af te sluiten

Hoe hoog is de bijdrage van de gemeente?

De hoogte van uw inkomen bepaalt of u een bijdrage van de gemeente krijgt. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan betaalt de gemeente € 23 per maand mee aan uw zorgpremie.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Of u kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering hangt af van uw inkomen.

 • Is uw inkomen maximaal 150% van de bijstandsnorm? Dan mag u deelnemen
 • Is uw inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm? Dan mag u deelnemen én ontvangt u een bijdrage van de gemeente

In de tabel ziet u hoe hoog uw inkomen mag zijn.

Mensen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen 130% 150%
Alleenstaande(ouder) € 303,82 € 350,57
Gehuwden/samenwonende, beide jonger dan 21 € 607,65 € 701,13
Gehuwden/samenwonende, één jonger dan 21, één ouder € 1.182,94 € 1.364,93
Mensen van 18 tot 21 jaar, met kinderen 130% 150%
Alleenstaande(ouder) € 303,82 € 350,57
Gehuwden/samenwonende, beide jonger dan 21 € 959,28 € 1.106,87
Gehuwden/samenwonende, één jonger dan 21, één ouder € 1.534,57 € 1.770,66
Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 130% 150%
Alleenstaande(ouder) € 1.230,75 € 1.420,10
Samenwonend/Gehuwd € 1.758,22 € 2.028,72
Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd 130% 150%
Alleenstaande(ouder) € 1.384,97 € 1.598,04
Samenwonend/Gehuwd € 1.893,48 € 2.184,78
 • Dit zijn netto bedragen, exclusief vakantiegeld
 • Onder inkomen verstaan we al uw periodieke inkomsten, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, uitkering, alimentatie, huur en heffingskortingen

Ontvang ik de bijdrage van de gemeente op mijn rekening?

Nee. Wij betalen de bijdrage van de gemeente direct aan VGZ. Hierdoor is uw premie lager. De premie die overblijft moet u zelf maandelijks aan VGZ betalen.

Moet ik verplicht gebruik maken van de collectieve zorgverzekering?

Nee, u mag zelf kiezen welke zorgverzekering het beste bij u past. Kiest u voor een andere zorgverzekering? Houd u dan wel rekening met het volgende:

 • u ontvangt geen bijdrage van de gemeente
 • een andere verzekering heeft waarschijnlijk minder vergoedingen
 • dit kan gevolgen hebben voor een aanvraag bijzondere bijstand voor (aantoonbaar noodzakelijke) medische kosten*

*Doet u een aanvraag bijzonder bijstand voor medische kosten? Dan kijken wij of de collectieve zorgverzekering van de gemeente deze kosten vergoed zou hebben. Blijkt dat zo te zijn? Dan ontvangt u minder of geen bijzondere bijstand voor uw medische kosten. Om bijzondere bijstand te krijgen moet u wel aan de voorwaarden voldoen. Zie Bijzondere bijstand.

Welke vergoedingen biedt het VGZ GemeentePakket Compleet?

Bekijk het overzicht van de belangrijkste vergoedingen.

Op www.gezondverzekerd.nl/nieuwegein vindt u alle vergoedingen.

Er zitten verschillen in de huidige verzekering bij Menzis en de nieuwe verzekering bij VGZ. Wat betekent dit voor mij?

 • Maakt u in 2019 medische kosten waarvoor Menzis een ruimere vergoeding geeft dan VGZ? Dan kunt u het verschil vergoed krijgen. Hiervoor vraagt u bijzondere bijstand voor medische kosten aan.
 • Heeft uw huidige zorgaanbieder een contract met Menzis, maar niet met VGZ? En krijgt u hierdoor in 2019 minder van uw kosten vergoed? Dan kunt u het verschil vergoed krijgen. Hiervoor vraagt u bijzondere bijstand voor medische kosten aan. Zie ook het beleid over deze compensatie regeling.

Aanvraag bijzondere bijstand compensatie medische kosten

Kan ik alleen aan het einde van het jaar overstappen?

Alleen als u al bij VGZ verzekerd bent en voldoet aan de voorwaarden, kunt u eerder overstappen.

Ik heb een betalingsachterstand bij mijn huidige verzekeraar. Kan ik dan overstappen?

Dat ligt aan hoe groot uw betalingsachterstand is.

Langer dan 6 maanden

U kunt dan helaas niet overstappen

Korter dan 6 maanden

Dan kunt u mogelijk overstappen als u een afbetalingsregeling heeft met uw verzekeraar. Hiervoor neemt u contact op met uw huidige verzekeraar

Contact opnemen schuldhulpverlening WIL

Heeft u een betalingsachterstand bij uw zorgverzekering? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling schuldhulpverlening. Wij proberen u te helpen met het oplossen van uw betalingsachterstand. Zo kunnen we de beëindiging van uw aanvullende verzekering mogelijk voorkomen.

Contact met WIL

Sidebar

Aanmelden op www.gezondverzekerd.nl


Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Nieuwegein