>  Voor u  >  Uitkering  >  Controle, fraude en boete

Controle, fraude en boete

WIL helpt mensen gericht vooruit. Om dit te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat alleen mensen die het écht nodig hebben een uitkering krijgen. Daarom voeren we controles uit. Zo proberen we eventuele fraude op te sporen. Heeft u onterecht een uitkering of teveel aan uitkering gekregen? Dan betaalt u dit altijd terug. Ook kunt u een boete krijgen.

Verandert er iets in uw situatie? Geef het ons direct door via Wijzigingen doorgeven.

Accordeon

(geen titel)

Controle

Onze medewerkers controleren op verschillende manieren -  met en zonder aankondiging - of u recht heeft op de uitkering die u aanvraagt of ontvangt. Zij controleren of uw woon- en leefsituatie en uw financiële situatie klopt met wat u heeft opgegeven. Bekijk de informatie over controle bij uitkering.

Fraude

Geeft u wijzigingen in uw woon-, leef- of financiële situatie op tijd en naar waarheid door? Dan loopt u geen risico. Doet u dit niet, dan kan dit worden gezien als Fraude. Lees meer uitleg over Fraude.

Boete

Geeft u geen of niet de juiste informatie? En is aan te tonen dat het door uw eigen handelen komt? Dan is WIL verplicht een waarschuwing te geven of een boete op te leggen. Uitleg over boetes bekijken.

Terugbetalen

Heeft u meer uitkering ontvangen dan waar u recht op had? Dan betaalt u dit altijd terug. Meer informatie zie Uitkering terugbetalen.

Sidebar

Terug naar

Alles over uw uitkering