>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Eenmalige energietoeslag 2022

Eenmalige energietoeslag 2022

In opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein keert Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de eenmalige energietoeslag 2022 uit. Het gaat om een bedrag van 800 euro voor inwoners met een laag inkomen. De regering heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1300,-. 

Zelf aanvragen

Aan veel mensen keerde WIL op 14 april de toeslag automatisch uit. Bijvoorbeeld aan veel mensen die een bijstands- of IOAW uitkering ontvangen. Heeft u een laag inkomen en heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

800 euro wordt 1300 euro 

Het bedrag van de energietoeslag is nu € 1.300,-. Kreeg u eerder al € 800,-? Dan krijgt u half oktober automatisch € 500,- extra overgemaakt. Lopende aanvragen tot 1 oktober krijgen bij toekenning meteen het volle bedrag van € 1300,- overgemaakt. Lees het nieuwsbericht over de verhoging van 800 naar 1300 euro. 

Wie krijgt de toeslag?

De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Er geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres. Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • u betaalt de energiekosten
 • uw inkomen is maximaal 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt

Besluit

Als u uw aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert, doen wij ons best om u binnen 8 weken te laten weten of u voor de eenmalige energietoeslag 2022 in aanmerking komt.

De eenmalige energietoeslag is op grote schaal aangevraagd, hierdoor is het momenteel erg druk. Wij blijven ons best doen u binnen 8 weken te berichten, maar wij realiseren ons dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt, hiervoor onze excuses. Wij hopen op uw begrip.

Heb ik recht op energietoeslag 2022? Doe hier de check

Bekijk de stappen voor het aanvragen van energietoeslag.

Bekijk stappen

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wie heeft recht op de energietoeslag 2022 van WIL? En wie niet?

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan heeft u recht op de energietoeslag:

 • u woont in de gemeente Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein;
 • u betaalt de energiekosten;
 • u heeft een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt). In de tabel hieronder ziet u om welk bedrag het gaat (deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022).
Norm

vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
(excl. vakantie toeslag)

nettobedragen

vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
(excl. vakantietoeslag en pensioenvrijlating)

nettobedragen

Alleenstaande € 1.256,08 € 1.397,27
Gehuwden/samenwonenden € 1.794,40 € 1.892,81

Mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd mogen een bedrag van hun inkomen aftrekken. Voor alleenstaanden is dat € 21,50. Voor gehuwden en samenwonenden €43,00.

Deze mensen hebben geen recht op energietoeslag:

 • dak- en thuislozen;
 • mensen die in een inrichting verblijven;
 • jongeren vanaf 18 tot en met 20 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en niet zelf de energiekosten betalen.

Wat telt mee voor het inkomen?

 • Inkomsten uit arbeid en/of onderneming
 • Uitkeringen zoals de bijstandsuitkering, WW uitkering, ZW uitkering, WIA uitkering, AOW uitkering en Wajong uitkering, ANW uitkering
 • Pensioenen
 • Studiefinanciering
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Kinder- en/of partneralimentatie
 • Inkomsten uit verhuur of onderhuur
 • Overige inkomsten

Telt mijn vermogen mee bij het bepalen of ik recht heb op de energietoeslag?

Nee. Voor het vaststellen of u recht heeft op de energietoeslag telt uw vermogen niet mee. 

Welke mensen kregen de energietoeslag automatisch uitgekeerd?

Voldoet u aan de voorwaarden (zie vraag hierboven) en heeft u volgens WIL (behalve een partner) geen meerderjarige medebewoners? Dan kreeg u de toeslag op 14 of 15 april 2022 automatisch uitgekeerd. Het gaat om mensen:

 • met een bijstandsuitkering (Participatiewet),waar kostendelersnorm niet voor geldt;
 • met een IOAW uitkering; 
 • die in 2021 1 of meerdere van onderstaande minimaregelingen kreeg:
  • maatschappelijke participatie Lopik
  • individuele inkomenstoeslag
  • duurzaam gebruiksgoederen Lopik
  • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zorgkosten Houten

Ook sommige mensen die Schuldhulpverlening krijgen bij WIL kregen de toeslag automatisch.

Ik heb de Nieuwegein Stadspas. Krijg ik de energietoeslag dan automatisch?

Nee. De inkomensnorm voor de stadspas is 125%. Die inkomensnorm van de energietoeslag is 120%. Niet iedereen die de stadspas heeft, heeft daarom recht op de energietoeslag. Daarom keerden we de energietoeslag niet automatisch uit aan alle mensen met een stadspas.  

Ik zit in de schuldhulpverlening. Heb ik recht op de energietoeslag?

Betaalt u de energiekosten en heeft u een schuldregeling? Dan raden wij u aan om een aanvraag voor de energietoeslag bij ons in te dienen. Wij beoordelen dan of u recht heeft op de energietoeslag. Als u een schuldregeling heeft, dan betaalt u maandelijks aan uw schuldeisers. Of u recht heeft op energietoeslag hangt af van de hoogte van uw vrij te laten bedrag. 

Ik heb geen energietoeslag gekregen. Vanaf wanneer kan ik de energietoeslag zelf aanvragen?

Heeft u de energietoeslag op op 20 april nog niet automatisch gekregen? En voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de toeslag vanaf 21 april zelf aanvragen via de website van WIL.

Tot wanneer kan ik de toeslag aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2022 zelf de energietoeslag aanvragen.

Als ik de toeslag later dit jaar aanvraag, is het dan mogelijk dat WIL geen geld meer heeft om de energietoeslag uit te keren?

Nee. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag, krijgt deze uitgekeerd. 

Waar is de energietoeslag precies voor bedoeld?

De toeslag is bedoeld om de hoge energiekosten van 2022 te betalen. 

Als ik energietoeslag krijg, telt dat mee als inkomen bij de toeslagen van de Belastingdienst?

Nee. de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij de Belastingdienst.

Wordt de energietoeslag gekort op mijn uitkering?

Nee. De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. U mag het hele bedrag houden.

Het is voor mij niet mogelijk de toeslag digitaal aanvragen. Wat nu?

Digitaal aanvragen gaat het snelst. Is dit voor u niet mogelijk? Dan kunt via deze site (zie knop 'aanvragen') een formulier downloaden en zelf uitprinten. Ook kunt u bellen met onze klantenservice. Dan sturen wij u een een papieren aanvraagformulier toe per post.

Denkt u dat u niet aan de voorwaarden voldoet maar heeft u toch automatisch de energietoeslag gekregen?

Neem dan contact op met WIL (info@wil-lekstroom.nl / 030 7022 300).

Bij wie kan ik hulp krijgen met het invullen van het aanvraagformulier?

Gemeente Waar Wanneer Contact
Houten
Infospreekuur
Gemeentehuis Houten
Onderdoor 25 in Houten
 • woensdagavond van 19:00 - 20:30 uur
 • vrijdagochtend van 10:00 – 11:30 uur

u kunt zonder afspraak langs komen tijdens de spreekuren.
Vooraf bellen of mailen is niet nodig.

IJsselstein
Stichting Pulse
De bibliotheek
Overtoom 7 in IJsselstein
 • dinsdagmiddag van 13:00 – 16:00 uur
 • donderdagochtend van 09:00 -12:00 uur
 • vrijdagochtend van 09:00 -12:00 uur

u kunt zonder afspraak langs komen tijdens de spreekuren.
Vooraf bellen of mailen is niet nodig.

Lopik
Marianne van Leeuwenstijn,
werkzaam als generalist van WIL
Gemeentehuis Lopik
Raadhuisplein 1 in Lopik
 • maandag
 • dinsdag
 • donderdag
 • vrijdag
u kunt bellen naar 06 46 88 55 97
om een afspraak te maken
Nieuwegein
Bureau Sociaal Raadslieden
Gezondheidscentrum De Schans
Zoutkamperschans 1 in Nieuwegein
 • maandag van 09:00 – 10:00 uur
 • vrijdag van 09:00 – 10:00 uur

 

u kunt zonder afspraak langs komen tijdens de spreekuren.
Vooraf bellen of mailen is niet nodig, maar als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Bureau Sociaal Raadslieden op 06 12 61 19 83.

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs)
 • Kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt 
 • Alle inkomensgegevens en bankafschriften (het gaat om alle bij- en afschrijvingen van alle bank- en spaarrekeningen) van u en uw evt. partner en eventuele inwonende kinderen van de laatste 3 maanden. (u kan deze opvragen bij uw bank of, indien u kan internetbankieren, deze downloaden)
 • Ligt er beslag op uw inkomen? Meesturen: bewijsstuk van het beslag
 • Heeft u momenteel een lopend minnelijk schuldregeling of wettelijke schuldregeling? Meesturen: bewijsstuk van het MSNP of WSNP-traject

Waarom moet ik mij legitimeren als ik inlog met DigiD?

WIL is verplicht om uw identiteit vast te stellen als u de energietoeslag aanvraagt. Dit staat zo in de wet. Daarin staat ook dat dit alleen kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Het mag dus niet met een rijbewijs of via uw inloggegevens van DigiD.

Heb ik recht op energietoeslag 2022?

Doe de check

Sidebar

Digitaal aanvragen


Aanvragen (pdf, 204kB)

Let op! Digitaal aanvragen gaat sneller.


Contact WIL