>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Extra's Vijfheerenlanden (Vianen*)

Extra's Vijfheerenlanden (Vianen*)

U heeft mogelijk recht op extra financiële ondersteuning, als u bijvoorbeeld:

  • al een lange tijd leeft van een laag inkomen
  • buitenschoolse activiteiten van uw kinderen moeilijk kan betalen
  • noodzakelijke kosten heeft door bijzondere omstandigheden
  • weinig geld heeft om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten

Let op: u kunt alléén gebruik maken van deze extra's als u in de gemeente Vijfheerenlanden (voormalige gemeente Vianen) woont.

*Inwoners van de voormalige gemeente Vianen kunnen in 2019 gebruik maken van de dienstverlening van WIL.

Accordeon

Overzicht extra's Vijfheerenlanden (Vianen)

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en maakt u onvoorziene, noodzakelijke of bijzondere kosten? Dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Bijzondere bijstand.

Collectieve zorgverzekering

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.

Let op: aanmelden kan alleen aan het einde van het jaar.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Collectieve zorgverzekering.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al lange tijd (minimaal 36 maanden) van een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op Individuele inkomenstoeslag.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Individuele inkomenstoeslag.

Individuele studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor het moeilijk is een bijbaan te hebben? Dan kun je misschien individuele studietoeslag krijgen. Dit is een financieel steuntje in de rug.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Individuele studietoeslag.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kind(eren) aanmelden op www.jeugdsportencultuur.nl

Regeling indirecte schoolkosten

Deze regeling is voor ouders van schoolgaande kinderen. U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes, sportkleding of schrijfmateriaal. U vraagt deze regeling aan via het aanvraagformulier. Hierin staan ook de voorwaarden beschreven.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Regeling indirecte schoolkosten - Vianen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans deel te nemen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld schoolreisjes, sport of muziekles. U meldt zelf uw kind(eren) aan bij Stichting Leergeld.

Kind(eren) aanmelden op www.leergeld.nl

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang, kunt u via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. In sommige gevallen heeft u daarnaast recht op een tegemoetkoming kosten kinderopvang van uw gemeente. U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier. Hierin staan ook de voorwaarden beschreven.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medisch indicatie

Heeft u of uw partner lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kunt u daardoor - tijdelijk - niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Dan wilt u misschien kinderopvang regelen. U kunt dan mogelijk een bijdrage krijgen in de opvangkosten op basis van sociaal-medische indicatie.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie.

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie

Via deze regeling kan u jaarlijks een bedrag ontvangen voor onder andere de contributie van een sportvereniging, museum- en bioscoopbezoeken of het abonnement op de bibliotheek. U vraagt deze regeling aan via het aanvraagformulier. Hierin staan ook de voorwaarden beschreven.

Voor meer informatie en voorwaarden zie Tegemoetkoming maatschappelijke participatie.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding  Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.

Wanneer vraagt u kwijtschelding aan?
Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding indient. Ga naar MijnBSR (Belastingsamenwerking Rivierenland), u heeft wel uw DigiD gegevens nodig. Of bel 0344 – 704 704 voor een aanvraagformulier.

MijnBSR

Sidebar

Zie ook

Extra's bij een laag inkomen voor:

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein