>  Voor u  >  Uitkering  >  Fraude

Fraude

Als u onjuiste of onvolledige informatie aan ons geeft. Of als u wijzigingen in uw situatie niet aan ons doorgeeft kunt u (on)bewust fraude plegen.

Er is sprake van fraude als u:

 • onterecht een uitkering aanvraagt of ontvangt
 • een te hoog bedrag aan uitkering ontvangt

Onderzoek

WIL doet altijd onderzoek naar fraude. Dat is belangrijk, want zo voorkomen we dat uitkeringen terechtkomen bij mensen die er geen recht op hebben. Een bijstandsuitkering is alleen bedoeld voor mensen die het écht nodig hebben.

Voorkom fraude

Veranderingen in uw persoonlijke of financiële omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw uitkering.

Belangrijk: geef wijzigingen door

 • als uw woon-, leef- of financiële situatie verandert, geef dit dan altijd aan ons door. Doe dit in ieder geval binnen 30 dagen.
 • wanneer u een wijziging niet op tijd doorgeeft, kan dat gevolgen hebben voor uw aanvraag of uitkering
 • als u deze informatie verzwijgt of onjuist doorgeeft, kan dit worden gezien als fraude

Lees de spelregels

In de spelregels van uw uitkering leest u wat u moet doorgeven en waar u zich aan moet houden. Op de pagina 'Wijzigingen doorgeven' staan voorbeelden van de belangrijkste wijzigingen die u moet doorgeven. Twijfelt u? Neem dan altijd contact met ons op! U voorkomt hiermee dat u ongewild fraude pleegt. Wij helpen u graag verder.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Wat zijn de gevolgen van fraude?

De gevolgen van (on)bewust frauderen zijn afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag en kunnen fors zijn. Met deze gevolgen kunt u te maken krijgen:

 • uw uitkering wordt meteen stopgezet of verlaagd
 • u betaalt altijd de teveel ontvangen uitkering terug
 • u kunt een boete krijgen(dit bedrag komt bovenop het bedrag dat u al moet terugbetalen)
 • is het fraudebedrag hoog, dan maakt de Sociale Recherche een proces-verbaal op en doet aangifte bij het Openbaar Ministerie. U moet mogelijk voor de strafrechter verschijnen
 • u komt niet meer in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject bij WIL

Voert WIL controles uit?

Ja. Onze medewerkers kunnen een controle bij u doen.

De situatie is zoals u heeft opgegeven

 • er is niets aan de hand
 • u behoudt uw uitkering

De situatie is niet zoals u heeft opgegeven

 • er wordt een andere financiële, woon- of leefsituatie aangetroffen
 • dit heeft gevolgen voor het recht op of de hoogte van uw uitkering

Is het ook fraude als ik niet wist dat ik iets door moest geven?

Wij verwachten dat u zich goed informeert over de spelregels die gelden bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering.

WIL informeert u over de regels op verschillende manieren, zoals:

 • in de workshop 'Spelregels bij een uitkering'
 • in brieven die wij u sturen
 • op deze website
 • in onze klantennieuwsbrief 'Daadkracht'
 • in gesprekken met onze medewerkers

Participatiewet

Ook staat de informatie- en inlichtingenplicht in de Participatiewet beschreven. Wij gaan er dus vanuit dat u van de spelregels rondom een uitkering op de hoogte bent. Zie participatiewet.