>  Voor u  >  Uitkering  >  Giften

Giften

Giften tot € 1.200 per jaar hoeft u niet meer te melden

Ontvangt u via WIL een uitkering vanuit de Participatiewet? Dan krijgt u misschien weleens een gift van iemand.
Bijvoorbeeld:

  • iemand betaalt weleens een rekening voor u
  • u krijgt soms geld van familie om uw maandlasten te kunnen betalen
  • u krijgt geregeld een tas boodschappen
  • u ontvangt een kerstpakket

Zijn deze giften van januari tot en met december bij elkaar opgeteld lager dan € 1.200? Dan hoeft u dit niet meer te melden bij WIL. De nieuwe regels gelden meteen voor het hele jaar 2021. Dit blijft ook de jaren daarna, zolang dit niet wordt aangepast.

Accordeon

Wat moet u wel blijven melden?

Krijgt u van januari tot en met december giften (in geld en/of spullen) die bij elkaar opgeteld meer waard zijn dan € 1.200? Dan bent u verplicht alle giften die u extra krijgt te melden aan WIL. Wij halen het dan van uw uitkering af. Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden waarom u extra giften hebt gekregen? Neem dan contact met ons op.

Bent u van mening dat u na 1 januari 2021 onterecht gekort bent op uw uitkering vanwege één of meerdere giften ter waarde van minder dan € 1.200? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Let op! Deze regel geldt niet voor inkomsten van werk of als zelfstandige. Die inkomsten moet u altijd melden.

Ik ontvang minder dan € 1.200 per jaar. Wat moet ik doen?

U houdt aan het einde van de maand te weinig geld over. Van een familielid krijgt u € 350,- om uw huur te kunnen betalen. Daarnaast krijgt u iedere maand een tas met boodschappen ter waarde van € 50. Dit betekent dat u in een jaar € 950 aan giften hebt ontvangen. Dit hoeft u niet meer aan WIL te melden. Wij halen het dan niet meer van uw uitkering af.

Ik ontvang meer dan € 1.200 per jaar. Wat moet ik doen?

Een familielid heeft beloofd om u in het eerste jaar dat u een bijstandsuitkering ontvangt te helpen met € 200 per maand. Na zeven maanden heeft u € 1.400 ontvangen moet u dit melden bij WIL. Dan hebt u namelijk meer dan € 1.200 ontvangen en halen wij een bedrag van € 200,- van uw uitkering af.

Wat zijn giften?

Grofweg zijn er twee soorten giften: geld en spullen

Geld: dat wat u contant of via de bankrekening krijgt, via een tikkie of een andere vorm van digitale betalingen.
Spullen: dit zijn spullen die u krijgt. Bijvoorbeeld boodschappen, een koelkast, wasmachine, kleding en dergelijke.

Er zijn bijzondere omstandigheden waarom ik extra giften hebt ontvangen. Wat moet ik doen?

Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden waarom u extra giften nodig had? Dan kunt u contact met onze klantenservice opnemen. WIL beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke situatie of de gift nodig is. We bekijken bijvoorbeeld uw schulden, uw medische situatie en uw gezinssituatie. Daarna nemen we een besluit of het bedrag wel, niet of gedeeltelijk van uw uitkering wordt afgehaald.

Geldt dit alleen als ik een Participatiewet-uitkering heb?

Ja dit geldt alleen als u een Participatiewetuitkering hebt. 

Dit geldt niet voor IOAW en IOAZ. In artikel 8 van de IOAW en IOAZ staat wat tot de middelen (lees inkomen) wordt gerekend. Daarin staat, samengevat, dat andere middelen niet worden meegeteld. Dus ook geen giften. Zie voor meer informatie de toelichting in de beleidsregel

Mag WIL vragen of ik giften heb ontvangen?

Ja, WIL mag vragen of u giften hebt ontvangen.
Regelmatig houden wij heronderzoeken door het jaar heen. Die gaan onder andere over uw inkomsten en ook giften die u heeft ontvangen. Wij vragen u dan dit op te geven, ook al is dit minder dan € 1.200.  Bij twijfel zoeken we uw gegevens verder met u uit.

Hoe lang blijft de nieuwe regel over giften bestaan?

Deze geldt voor het hele jaar 2021 en ook de jaren daarna. Totdat er misschien een keer een beleids- of wetswijziging komt. Tot die tijd hoeft u giften tot € 1.200 per jaar niet bij WIL te melden.

Waar vind ik meer informatie?

Heeft u vragen? Of twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden? Neem dan contact op met onze klantenservice op 030 70 22 300.
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur en helpen u graag verder.

Sidebar

Terug naar

Alles over uw uitkering