>  Voor u  >  Informatie voor bewindvoerders

Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder van een van onze klanten met een uitkering of in de schuldhulpverlening, dan kunt u bij WIL zaken regelen en aanvragen voor uw klant.

Accordeon

(geen titel)

Schuldhulpverlening

Als u namens uw klant een aanvraag bij schuldhulpverlening wilt indienen, dan kan dat. Deze aanvraag gaat anders dan een reguliere aanvraag.

Aanvraag indienen

Maak gebruik van het digitale aanvraagformulier. Geef aan dat u beschermingsbewindvoerder bent. Voeg ook de beschikking van de onderbewindstelling bij.

WIL beoordeelt de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag beoordelen wij of uw klant in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Is dat het geval, dan vragen wij u per brief om aanvullende gegevens. Klanten die door een bewindvoerder worden aangemeld volgen de workshop 'Zicht op uw schulden' niet.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of twijfelt u over het doen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op. Zie Contact.

Aanmelden (met DigiD)

Aanmelden (zonder DigiD)

Uitkering

Jaaropgave

U ontvangt ieder jaar eind januari of begin februari de jaaropgave over het voorgaande jaar per post.

Uitkeringsspecificatie

Uitkeringsspecificatie 3 keer per jaar

  • u ontvangt in januari, mei en juli de uitkeringsspecificaties van uw klant(en)
  • in deze maanden wijzigen namelijk de bedragen van uitkeringen
  • zo bent voor u het hele jaar op de hoogte van de bedragen die aan uw klant(en) zijn uitbetaald

Inkomen klant

Heeft uw klant inkomsten uit werk, dan:

  • kan het bedrag van de uitkering iedere maand wijzigen
  • ontvangt u iedere maand een uitkeringsspecificatie per post

Geen uitkeringsspecificatie ontvangen

Ontvangt u geen uitkeringsspecificatie? Neem dan contact met ons op. Zie Contact.

Belangrijk: het toesturen van de jaaropgave en uitkeringsspecificatie is een tijdelijk service, totdat het voor bewindvoerders mogelijk wordt via DigiD in te loggen.