>  Voor u  >  Uitkering  >  Meld fraude

Meld fraude

Vermoedt u fraude? Geef dit dan door aan WIL.

Dat is belangrijk, want zo voorkomen we dat uitkeringen terechtkomen bij mensen die er geen recht op hebben. Een bijstandsuitkering is alleen bedoeld voor mensen die het écht nodig hebben.

Dat kan anoniem. Het is wel belangrijk dat u dan alles doorgeeft wat u weet of vermoedt. Wij kunnen u niet benaderen voor aanvullende informatie of vragen.

Bellen

 • vermeld dat het om vermoeden van fraude gaat
 • zeg eventueel dat u anoniem wilt blijven

Digitaal formulier

 • u kunt digitaal fraude melden

E-mail

 • stuur een mail met alle informatie die u heeft
 • vermeld in het onderwerp 'Melding vermoeden fraude’

Brief

 • stuur een brief t.a.v WIL/Team Handhaving

Afspraak maken

 • bel met onze klantenservice
 • vermeld dat u een afspraak wilt maken in verband met het vermoeden van fraude
 • een medewerker van het team Handhaving zal u te woord staan

Accordeon

Meer informatie

Voorbeelden van bijstandsfraude

 • woont buiten de gemeente
 • geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen
 • geeft niet door dat hij/zij werkt
 • geeft niet door een erfenis of prijs in bijv. de loterij te hebben ontvangen

Gevolgen van fraude

De gevolgen van (on)bewust fraude plegen zijn afhankelijk van de hoogte van het fraudebedrag en kunnen fors zijn. Met deze gevolgen kan iemand die fraude pleegt te maken krijgen:

 • iemand die fraude pleegt komt niet meer in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject bij WIL
 • de uitkering wordt meteen stopgezet of verlaagd
 • de teveel ontvangen uitkering terugbetalen
 • een boete (dit bedrag komt bovenop het bedrag dat u al terugbetaald moet worden)
 • is het fraudebedrag hoog, dan maakt de Sociale Recherche een proces-verbaal op en doet aangifte bij het Openbaar Ministerie. Iemand die fraude pleegt  moet mogelijk voor de strafrechter verschijnen