>  Voor u  >  Nieuwe betaaldatum uitkering

Nieuwe betaaldatum uitkering

Woont u in Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein? En heeft u geen inkomsten naast uw uitkering? Of iedere maand dezelfde inkomsten (zoals alimentatie, WW, WAO, WIA en Wajong)? Dan krijgt u vanaf juni 2019 uw uitkering rond de 20e van de maand. Dat is 10 dagen eerder dan u gewend bent!

Dit nieuwe betaalmoment sluit beter aan bij het moment waarop u veel van uw rekeningen moet betalen. Zo moet bijvoorbeeld uw huur, zorgverzekering en energierekening vaak vóór de 1e van de maand betaald zijn. Nu is dat lastig, omdat u uw uitkering pas de laatste dag van de maand krijgt. Dat gaat nu veranderen. De Cliëntenraad van WIL is blij met dit besluit.

Wat betekent dit voor u?

 • U heeft eerder uw geld om uw vaste lasten te betalen
 • U ontvangt uw uitkering rond 20 juni (maar géén uitkering meer op 30 juni)
 • Tip: betaal uw vaste lasten snel nadat u uw uitkering ontvangt
 • Rond 14 juni ontvangt u ook uw vakantiegeld

Het betaalmoment wijzigt voor de volgende uitkeringen

 • de bijstandsuitkering (Participatiewet) en maandelijkse bijzondere bijstand, zoals bewindvoerderskosten en reiskosten
 • de IOAW-uitkering
 • de IOAZ-uitkering

Niet iedereen krijgt de uitkering eerder

 • Ontvangt u iedere maand een Periodieke Verklaring (PV)? Dan verandert voor u alleen de inleverdatum. En de PV van juni heeft een andere kleur (geel). Zo kunt u zich niet vergissen in de periode. U krijgt uw uitkering binnen 5 werkdagen nadat WIL uw PV mét loonstrook(jes) of werkbriefje(s) heeft ontvangen.
  Dit geldt als:
  - U wisselende inkomsten heeft
  - U voor een uitzendbureau werkt
  - Dit met u is afgesproken
  Meer informatie leest u onderaan deze pagina.
   
 • Maakt u gebruik van Schuldhulpverlening?
  • Heeft u budgetbeheer? Dan krijgt u wekelijks leefgeld. Hierin verandert niets
  • Volgt u een schuldhulpverleningstraject? Dan kunt u uw vrij te laten bedrag en/of maandgeld misschien eerder krijgen (rond de 27e van de maand in plaats van rond de 2e van de maand). Dit hangt helemaal af van uw financiële en persoonlijke situatie en het traject. U kunt hierover contact opnemen met uw consulent.
 • Woont u in de voormalige gemeente Vianen, nu Vijfheerenlanden? Dan krijgt u uw uitkering nog op de huidige betaaldatum (rond de 30e). De gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) besluit dit jaar of u ook in de toekomst bij WIL terecht kunt. Tot die tijd laten we alles zoals het nu is. Daarmee voorkomen we dat het betaalmoment van uw uitkering twee keer in korte tijd verandert.
  Ontvangt u iedere maand een Periodieke Verklaring (PV)? Vanaf  juni is deze geprint op lichtgroen papier. Zo zien wij gelijk dat u uit de gemeente Vijfheerenlanden (Vianen) komt. En krijgt u uw uitkering op het juiste moment.

Betalingen op een rijtje

Rond 31 mei – betaling van de uitkering over de maand mei
Rond 14 juni – betaling van het vakantiegeld
Rond 20 juni – betaling van de uitkering over de maand juni
Rond 20 juli  – betaling van de uitkering over de maand juli
Enz.

Er is dus  geen uitbetaling van de uitkering meer op 30 juni!

Tip: betaal uw vaste lasten kort nadat u uw uitkering heeft ontvangen

Inhoudingen / automatische incasso’s die u zelf geregeld heeft, blijven op hetzelfde moment doorlopen. Denk aan huur, gas, water, elektra, zorgverzekering en andere verzekeringen. Natuurlijk moet er dan voldoende saldo op uw rekening staan. Wij raden u aan om kort na het ontvangen van de uitkering, uw vaste lasten te betalen. Misschien dat u hiervoor in juni de data van uw automatische afschrijvingen moet veranderen.

Accordeon

Informatie

Betaaldata uitkering en inleverdata Periodieke Verklaring in 2019

Maand Inleverdatum PV
(alleen als u werkt)
Betaaldatum uitkering
Mei woensdag 25 mei vrijdag 31 mei
Juni* vrijdag 14 juni donderdag 20 juni
juli maandag 15 juli maandag 22 juli
augustus donderdag 15 augustus dinsdag 21 augustus
september vrijdag 13 september vrijdag 20 september
oktober maandag 14 oktober maandag 21 oktober
november woensdag 13 november woensdag 20 november
december vrijdag 13 december vrijdag 20 december

* Let op: Heeft u wisselende inkomsten naast uw uitkering? Of woont u in de voormalige gemeente Vianen (nu Vijfheerenlanden)? Dan ontvangt u uw uitkering op een ander moment

Extra Informatie als u iedere maand een Periodieke Verklaring (PV) ontvangt

(als u wisselende inkomsten heeft, werkt bij een uitzendbureau of als dit zo met u is afgesproken en als u niet woont in Vijfheerenlanden (Vianen)

Werkt u onregelmatig of op afroep?
Dan wisselt uw inkomen iedere maand. En is het lastig een schatting te maken. Daarom moeten we wachten met betalen totdat uw inkomsten bekend zijn. U ontvangt uw uitkering dus later dan de 20e van de maand. Hierin verandert er voor u niets. Nadat u van uw werkgever een salarisstrook/afrekening ontvangt, vult u uw Periodieke Verklaring (PV) zo volledig mogelijk in. Deze levert u net als nu, samen met u salarisstrook/afrekening in bij WIL. Als WIL alles binnen heeft, maken we uw uitkering binnen 5 werkdagen aan u over.

Werkt u via een uitzendbureau?
De inleverdatum van de Periodieke Verklaring (PV) is vervroegd naar rond de 14e van de maand. Op dat moment heeft u nog te weinig gegevens over uw inkomsten van die maand. Daarom wacht u met inleveren van uw werkbriefjes/weekstaten tot u deze van de hele maand compleet heeft. Dat zijn er 4 of 5, afhankelijk van het aantal weken in de maand.  U levert daarna uw PV samen met uw werkbriefjes/weekstaten in bij WIL. Zodra WIL alles compleet heeft ontvangen, maken we uw uitkering binnen vijf werkdagen aan u over.

In juni heeft uw PV een andere kleur
De Periodieke Verklaring (PV) van juni heeft een andere kleur (lgeel). Dit doen we zodat u duidelijk verschil ziet tussen de PV van mei en die van juni.  Zo vergist u zich niet in welke periode u moet invullen.

De inleverdatum van de PV is gewijzigd
De inleverdatum van de PV is gewijzigd. Bekijk hiervoor het overzicht van de nieuwe inleverdata en betaaldata op deze pagina. Maar let op! Zijn uw inkomsten op dat moment nog niet bekend? Dan wacht u met inleveren van uw PV tot u uw loonstrook(jes) of weekstaten van uw werkgever heeft ontvangen. U levert daarna alles samen in. Zodra WIL alles compleet heeft ontvangen, maken we uw uitkering binnen vijf werkdagen aan u over.

Soms heeft WIL andere afspraken met u gemaakt. Bestaande afspraken veranderen niet. Twijfelt u? Of heeft u vragen over uw uitbetaling? Neem dan contact op met het team Uitkeringsadministratie van WIL. 

Komt u door de nieuwe situatie in de problemen?
Neem dan contact op met het team Uitkeringsadministratie van WIL. Samen met u zoeken we naar een oplossing en bekijken we wat er mogelijk is.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur via 030 – 7022 300 en helpen u graag verder.