>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Regeling indirecte schoolkosten - Houten

Regeling indirecte schoolkosten - Houten

Bent u ouder of verzorger van schoolgaande kinderen? En heeft u kosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes, sportkleding of schrijfmateriaal? Dan kunt u een bijdrage voor deze indirecte schoolkosten krijgen.

Belangrijk

Per 1 september kunt u indirecte schoolkosten aanvragen via Stichting Leergeld Houten.

Stuur van de gemaakte kosten per kind aankoopbonnen mee met het aanvraagformulier. Zonder bonnen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Houten
 • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • uw vermogen ligt onder de € 12.240,00
 • u heeft kinderen waar u kindertoeslag voor ontvangt
 • uw kinderen volgen basis- en/of voortgezet onderwijs

Aanvragen

 1. print het aanvraagformulier
 2. vul het formulier in
 3. voeg de bewijsstukken bij uw formulier
 4. lever het formulier en de bewijsstukken in bij WIL
 5. of stuur het formulier met bewijsstukken per post aan WIL, t.a.v. Bijzondere Regelingen

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de Regeling indirecte schoolkosten. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt. 

Accordeon

Veelgestelde vragen

Voor welke kosten?

Kosten die te maken hebben de school van uw kinderen. Zoals:

 • ouderbijdrage
 • kluisjes
 • schoolartikelen
 • excursies en schoolreisjes
 • gymkleding

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Dat ligt eraan of uw kind naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaat:

 • basisschool – maximaal € 40,00 per schooljaar
 • voortgezet onderwijs – maximaal € 240,00 per schooljaar

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Uw situatie  Toegestane inkomen*
Toegestane inkomen en uw persoonlijke situatie per 1 januari 2019
Alleenstaande ouder € 1.076,79
Gehuwd/samenwonend € 1538,27
U deelt uw woning met nog 1 volwassene** € 769,14
U deelt uw woning met nog 2 volwassenen**  € 666,59
U deelt uw woning met nog 3 volwassenen** € 615,31
U deelt uw woning met nog 4 volwassenen**  € 584,54

* Netto per maand, exclusief vakantietoeslag.
** Anders dan uw partner, van 21 jaar of ouder.

Let op: afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen andere bedragen gelden.

Hoe vaak kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt in de loop van een schooljaar meerdere keren een bijdrage aanvragen.

Sidebar

Andere extra's laag inkomen in:

Houten