>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Regeling indirecte schoolkosten - Vijfheerenlanden (Vianen)

Regeling indirecte schoolkosten - Vijfheerenlanden (Vianen)

Bent u ouder of verzorger van schoolgaande kinderen? En heeft u kosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes, sportkleding of schrijfmateriaal? Dan kunt u een bijdrage voor deze indirecte schoolkosten krijgen.

Belangrijk

 • u kunt de regeling een keer per jaar aanvragen
 • gaat uw kind dit jaar van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? Dan adviseren wij u de regeling aan te vragen wanneer uw kind op het voortgezet onderwijs zit

Voorwaarden

 • u woont in de gemeente Vijfheerenlanden (Vianen)
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • uw vermogen ligt onder de € 12.240,00
 • u heeft kinderen waar u kinderbijslag voor ontvangt
 • uw kinderen volgen basis- en/of voortgezet onderwijs
 • uw kinderen zijn jonger dan 18 jaar

Aanvragen

 1. print het aanvraagformulier
 2. vul het formulier in
 3. voeg de bewijsstukken bij uw formulier
 4. lever het formulier en de bewijsstukken in bij WIL
 5. of stuur het formulier met bewijsstukken per post aan WIL, t.a.v. Bijzondere Regelingen

Besluit

Wanneer uw aanvraag compleet is (met alle bewijsstukken), ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de Regeling indirecte schoolkosten. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Voor welke kosten?

Kosten die te maken hebben de school van uw kinderen, zoals:

 • ouderbijdrage
 • kluisjes
 • schoolartikelen
 • excursies en schoolreisjes
 • gymkleding

Hoe hoog is de bijdrage?

Dat ligt eraan of uw kind naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaat:

 • basisschool – maximaal € 114,00 per schooljaar
 • voortgezet onderwijs – maximaal € 227,00 per schooljaar

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Uw situatie  Toegestane inkomen*
Toegestane inkomen en uw persoonlijke situatie per 1 januari 2019
Alleenstaande ouder € 1.169,12
Gehuwd/samenwonend € 1.670,18
U deelt uw woning met 1 volwassene** € 835,09
U deelt uw woning met 2 volwassenen**  € 723,74
U deelt uw woning met 3 volwassenen** € 668,08
U deelt uw woning met 4 volwassenen**  € 634,67

* Netto per maand, exclusief vakantietoeslag.
** Anders dan uw partner, van 21 jaar of ouder.

Let op: afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen andere bedragen gelden.

Sidebar

Aanvragen (pdf, 528 kB)


Andere extra's laag inkomen in:

Vijfheerenlanden (Vianen)