>  Voor u  >  Uitkering  >  Saldobiljet

Saldobiljet

Aan het begin van elk jaar ontvangt u een overzicht van alle vorderingen die op uw uitkering hebben plaatsgevonden. Dit overzicht heet het Saldobiljet. Hierop staat ook of u nog een bedrag aan WIL moet betalen. En zo ja, om welk bedrag het gaat. Het overzicht kunt u gebruiken voor uw  administratie en voor uw belastingaangifte over 2018.

Schuld bij WIL

Heeft u een schuld bij WIL, dan geeft het saldobiljet een overzicht van de hoogte van uw schuld. En van de aflossingen die u heeft gedaan en/of andere wijzigingen. Onderaan het overzicht staat de schuld die u op 31 december nog bij ons heeft. Bedragen die u in het nieuwe jaar heeft terugbetaald, zijn nog niet in het overzicht verwerkt.

Verrekening of inhouding

Het kan ook zijn dat er een verrekening of inhouding op uw uitkering is geweest, zonder dat u een schuld heeft. Ook dan ontvangt u een saldobiljet. Als het saldo €0 is, hoeft u niets te doen.

Sidebar

Terug naar

Alles over uw uitkering