De dienstverlening van WIL is door het coronavirus tot en met 28 april aangepast. Klik hier voor meer informatie.

De dienstverlening van WIL is door het coronavirus tot en met 28 april aangepast

  • - alle afspraken en bijeenkomsten gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden ze per telefoon plaats
  • - per telefoon en e-mail zijn wij bereikbaar
  • - houdt u rekening met langere wachttijden

Aangepaste openingstijden receptie tot en met 28 april

  • maandag tot en met vrijdag
  • van 08:30 tot 12:30 uur

WIL zorgt er in ieder geval voor dat

  • - we uitkeringen op tijd betalen
  • - we belangrijke afspraken zoveel mogelijk per telefoon doen
  • - het budgetbeheer van schuldhulpverlening doorgaat

Lees hier het nieuwsbericht

Lees hier meer nieuws over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 >  Voor u  >  Uitkering  >  Saldobiljet

Saldobiljet

Aan het begin van elk jaar ontvangt u een overzicht van alle vorderingen die op uw uitkering hebben plaatsgevonden. Dit overzicht heet het Saldobiljet. Hierop staat ook of u nog een bedrag aan WIL moet betalen. En zo ja, om welk bedrag het gaat. Het overzicht kunt u gebruiken voor uw  administratie en voor uw belastingaangifte over 2018.

Schuld bij WIL

Heeft u een schuld bij WIL, dan geeft het saldobiljet een overzicht van de hoogte van uw schuld. En van de aflossingen die u heeft gedaan en/of andere wijzigingen. Onderaan het overzicht staat de schuld die u op 31 december nog bij ons heeft. Bedragen die u in het nieuwe jaar heeft terugbetaald, zijn nog niet in het overzicht verwerkt.

Verrekening of inhouding

Het kan ook zijn dat er een verrekening of inhouding op uw uitkering is geweest, zonder dat u een schuld heeft. Ook dan ontvangt u een saldobiljet. Als het saldo €0 is, hoeft u niets te doen.

Sidebar

Terug naar

Alles over uw uitkering