De dienstverlening van WIL is door het coronavirus tot en met 28 april aangepast. Klik hier voor meer informatie.

De dienstverlening van WIL is door het coronavirus tot en met 28 april aangepast

 • - alle afspraken en bijeenkomsten gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden ze per telefoon plaats
 • - per telefoon en e-mail zijn wij bereikbaar
 • - houdt u rekening met langere wachttijden

Aangepaste openingstijden receptie tot en met 28 april

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 12:30 uur

WIL zorgt er in ieder geval voor dat

 • - we uitkeringen op tijd betalen
 • - we belangrijke afspraken zoveel mogelijk per telefoon doen
 • - het budgetbeheer van schuldhulpverlening doorgaat

Lees hier het nieuwsbericht

Lees hier meer nieuws over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 >  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

Bij WIL kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud

Een lening voor bedrijfskapitaal vraagt u aan via de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht.

Dringend verzoek


Heeft u nog enige inkomsten? Dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen, kunnen we mensen met de hoogste nood als eerste helpen. Er is geen budgetlimiet. U kunt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart gecompenseerd worden.

Aanvragen

 1. vul het digitale aanvraagformulier in met DigiD
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier te voegen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

 • toelichting op de aanvraag
 • kopie geldig paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument
 • kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 • eventueel bewijsstukken van geannuleerde opdrachten
 • eventueel overige bewijsstukken

Zorg ervoor dat de bewijsstukken goed leesbaar zijn.

 Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Besluit

Door de vele Tozo-aanvragen is het bij WIL extreem druk. Houd rekening met een langere verwerkingstijd dan we eerder aangaven. U krijgt binnen vier weken antwoord op uw aanvraag. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Voor wie geldt de Tozo?     

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente Houten, Lopik, IJsselstein en Nieuwegein

Wat houdt de Tozo in?

 • Als zelfstandig ondernemer kunt u aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
 • Deze uitkering geldt voor een periode van 3 maanden.
 • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
 • De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum; max. + € 1500,-/maand voor een echtpaar.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen. De rechtmatigheid kan achteraf worden getoetst.
 • Inkomen van uw partner en/of vermogen tellen voor deze regeling niet mee.
 • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
   

Let op! De voorwaarden voor de regeling zijn nog niet definitief. Publicatie moet nog plaatsvinden.

Is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal af te sluiten?

Er is in het kader van Corona ook een tijdelijke regeling ‘Lening voor bedrijfskapitaal’. Dit gaat om maximaal € 10.157,- . U betaalt hiervoor minder rente dan gebruikelijk.

Waar kan ik terecht voor een lening voor bedrijfskapitaal?

Heeft u een lening voor bedrijfskapitaal nodig? Dit wordt namens WIL door de gemeente Utrecht afgehandeld. De lening vraagt u aan in Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht

Wie kunnen er bij WIL terecht?

Inwoners uit de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein en Nieuwegein die zelfstandig ondernemer zijn en als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tozo?  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tozo?    

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Hoeveel bijstand kan ik verwachten?

Er gelden standaardbedragen gebaseerd op het sociaal minimum zoals dat voor bijstand gehanteerd wordt.

Alleenstaande               max. ca. € 1000,-  
Alleenstaande ouder     max. ca. € 1000,- 
Echtpaar                       max. ca. € 1500,-
         

Het gaat om netto bedragen per maand. De bedragen op dit lijstje zijn afgerond en worden gebruikt voor de voorschotten.

Op het formulier moet ik mijn verdiensten invullen. Dat weet ik niet precies. Wat moet ik dan invullen?

Wij hebben tenminste een inschatting van u nodig; hoeveel inkomsten had u verwacht binnen te krijgen en hoeveel heeft u nu daadwerkelijk ontvangen of gefactureerd?

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tozo?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik werk in een VOF. Geldt deze regeling ook voor mij?

Als zelfstandig ondernemer kunt u een aanvraag voor deze regeling indienen, ook als u werkzaam bent binnen een VOF.  Van belang is dat u zelf beslissingsbevoegd bent in het bedrijf en zelf het ondernemersrisico draagt.

Ik ben ondernemer en heb 5 man personeel. Kan ik aanspraak maken op deze regeling?

Ook dan kunt u voor uzelf een aanvraag indienen voor deze regeling.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen. Het speciale zzp-team is 24 maart gestart met afhandeling van alle binnengekomen aanvragen. Als uw aanvraag is behandeld, ontvangt u daarna een besluit per post. De uitbetaling regelen we ook meteen. Weet dat wij hier bij WIL met volle inzet aan werken.

Hoe lang duurt het voordat ik het geld op mijn rekening krijg?

U krijgt per post bericht of er een uitkering aan u wordt toegekend. Het geld van uw Tozo uitkering kunt u binnen 5 werkdagen na het besluit op uw rekening verwachten. 

Is er een maximum periode waarin ik deze Tozo uitkering kan krijgen?

Op dit moment geldt er een maximum periode van 3 maanden. Op onze website houden wij de meest actuele informatie voor u bij. Houd dit in de gaten. Kijk ook op rijksoverheid.nl.

Het sociaal minimum; gaat dat om de huidige situatie of vóór de corona?

Het ‘sociaal minimum’ betreft bijstandsnormen die vastliggen. Ze staan los van de situatie rondom Corona. Het gaat dus om uw huidige situatie.

Moet ik er iets voor terugdoen?

Nee. Er is geen extra inspanning van u vereist om voor deze voorziening in aanmerking te komen.

Wat als ik toch betaald werk kan krijgen?

Gefeliciteerd! Zo’n kans moet u niet laten lopen. Laat het ons direct weten. Wij verwachten sowieso dat u er binnen de huidige omstandigheden alles aan doet om weer zelf geld te gaan verdienen. Dit hoort bij de normale spelregels van WIL.

Ik heb ook nog inkomsten uit een vergoeding. Dien ik deze mee te nemen, aangezien dit geen inkomsten zijn vanuit zzp’er?

Ja, deze vergoeding vult u in op het aanvraagformulier (bij de inkomstenschatting).

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?    

Vind u op deze pagina geen antwoord op uw vragen? Neem contact op met het KVK-coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur).

Zijn er nog andere regelingen voor ondernemers in het kader van de coronacrisis?

Kijk op deze link voor meer informatie

Bent u zelfstandig ondernemer en verkeert u in acute nood (‘broodnood’)?

Neem telefonisch contact op met WIL, op telefoonnummer (030) 702 23 00.