Let op: Er is iets fout gegaan met de verzending van de Periodieke Verklaring (PV)

Heeft u een Periodieke Verklaring (PV) van een half jaar ontvangen? Dan kunt u deze weggooien. U hoeft alleen de PV van februari (202002) in te leveren. Excuses voor het ongemak!

 >  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En woonde u in (een deel van) 2018 in de gemeente Houten? Dan kunt u een bijdrage van maximaal € 300,00 in uw zorgkosten krijgen. U kunt dit geld besteden zoals u dat wilt.

Belangrijk

Lever uw aanvraag uiterlijk maandag 1 juli 2019 in bij WIL.

Voorwaarden

 • u woonde in (een deel van) 2018 in de gemeente Houten
 • uw inkomen in 2018 was niet hoger dan het toegestane inkomen (zie tabel) of
 • uw inkomen in 2018 was hoger dan het toegestane inkomen. Maar in 2018 had u veel eigen bijdragen en een eigen risico van uw zorgkosten. Als u deze samen aftrekt van uw inkomen, was uw inkomen gelijk of lager dan het  toegestane inkomen (zie tabel en rekenvoorbeeld). Let op: tandartskosten tellen niet mee.
 • u, uw eventuele partner of uw minderjarig kind waarvoor u een aanvraag doet, heeft al langer dan een jaar een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Jeugdwet en/of de Wet langdurige zorg of
 • u en/of uw eventuele partner heeft geen indicatie. In 2017 én 2018 betaalde u en/of uw partner minimaal € 350,- eigen risico of eigen bijdrage aan zorgkosten. Let op: tandartskosten tellen niet mee

Aanvragen

 1. print het aanvraagformulier
 2. vul het formulier in
 3. voeg de bewijsstukken bij uw formulier
 4. lever het formulier en de bewijsstukken uiterlijk 1 juli 2019 in bij WIL
 5. of stuur het formulier met bewijsstukken per post aan WIL, t.a.v. Bijzondere Regelingen, Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein

Besluit

Wanneer u uw aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert, ontvangt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten. 

Wij doen ons best om u op tijd een besluit te geven. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt. 

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is maximaal € 300,-. Dit geld kunt u besteden zoals u dat wilt. Het precieze bedrag stelt de gemeente Houten vast nadat alle aanvragen binnen zijn. Het budget wordt namelijk verdeeld over alle mensen die in aanmerking komen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Dat is afhankelijk van uw situatie. Bekijk het toegestane inkomen in de tabel.

Netto bedragen, zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm per 1 juli 2018)

Mensen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen Toegestane inkomen
Alleenstaande €    280,45
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan 21 jaar €    560,90
Gehuwden/samenwonenden, één jonger dan 21 jaar, één ouder € 1.091,94
Mensen van 18 tot 21 jaar, met kinderen Toegestane inkomen
Alleenstaande ouder €    280,45
Gehuwden/samenwonenden*, beiden jonger dan 21 jaar €    885,49
Gehuwden/samenwonenden*, één jonger dan 21 jaar, één ouder € 1.416,53
Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder   € 1.136,08
Gehuwden/samenwonenden*       € 1.622,98
Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.278,43
Gehuwden/samenwonenden* € 1.747,82
Mensen wonend in een instelling Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder €  398,47
Gehuwden/samenwonenden* €  651,86

* Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen van u en uw partner

U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld als uw inkomen hoger is dan het toegestane inkomen

Mevrouw Jansen is 50 jaar oud en woont alleen. Haar inkomen was in 2018 € 1.140,00 per maand. Haar inkomen is dus hoger dan het voor haar toegestane inkomen van € 1.136,08.
Mevrouw Jansen heeft in 2017 € 360,- zelf betaald aan haar eigen risico en eigen bijdrage aan zorgkosten (exclusief tandartskosten). Gedeeld door 12 is dit € 30,- per maand.
Wanneer zij dit bedrag aftrekt van haar maandinkomen in 2018, is dit € 1.110 (€ 1.140 - € 30). Hiermee valt haar inkomen onder het toegestane inkomen en kan zij alsnog in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Let op: door u betaalde tandartskosten in 2018 tellen niet mee.

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, ontvangt u in oktober 2019 het geld op uw rekening.

Wat doet ik als ik twee aanvraagformulieren heeft ontvangen?

Dan hoeft u maar één aanvraagformulier in te vullen en in te leveren. Het andere formulier kunt u weggooien.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

 • u kunt contact opnemen met onze klantenservice
 • u kunt langskomen bij de WIL medewerker in het Sociaal Loket in het gemeentehuis van Houten (Onderdoor 25). Hier kunt u zonder afspraak terecht op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur

Sidebar

Aanvragen (pdf, 291 kB)


Andere extra's laag inkomen in:

Houten