>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen door corona erg gedaald en kunt u uw woonkosten niet meer betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voor de inwoners van gemeenten Nieuwegein, Lopik, Houten en IJsselstein komt er een TONK 2. De periode van TONK 2 is van 1 juli tot en met 30 september 2021. TONK 2 kunt u aanvragen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021

TONK 1 is vanaf 1 augustus 2020 niet meer aan te vragen.  

Heeft u eerder een TONK-uitkering ontvangen?

 • Vul een verkort formulier in als u TONK 1 tot en met juni 2021 heeft ontvangen
 • Vul een volledig formulier in als u TONK 1 tot en met mei 2021 heeft ontvangen

Heeft u nog niet eerder een TONK uitkering ontvangen?

Vul dan een volledig formulier (aanvraag TONK 2) in

Wat is TONK?

TONK is een eenmalige tegemoetkoming voor uw woonkosten in de vorm van een gift. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het gaat specifiek om de volgende woonkosten:

 • de huur + eventuele servicekosten tot maximaal € 48 -/- huurtoeslag
 • de hypotheekrente, kosten Vereniging van Eigenaren, maandpremie opstalverzekering en maandpremie overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan hypotheek
 • de aanslag gemeentebelastingen 2021 met betrekking tot uw woning, tenzij deze is kwijtgescholden door uw gemeente.

Stap voor stap: kan ik Tonk aanvragen?

Doorloop eerst de stappen voordat u TONK gaat aanvragen. 

Doorloop de stappen

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de TONK?

TONK 2 is voor een periode van maximaal 3 maanden. Het gaat om een bedrag van maximaal 125 (alleenstaande) of € 225 per maand (een huishouden met meer personen). De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van:

 • de verhouding (in %) tussen uw netto-inkomen en uw woonkosten
 • het aantal maanden dat sprake is van een daling in het inkomen

Wanneer kom ik in aanmerking voor TONK?

 • u woont in een WIL- gemeente
 • u of uw eventuele partner was op 1 januari 2021 18 jaar of ouder
 • TONK 2: uw inkomen is in de periode tussen juli en september 2021 minimaal 30% gedaald ten opzichte van januari 2020 (de maand waarmee we vergelijken; de peilmaand).
 • uw woonkosten zijn in verhouding tot uw huidige inkomen hoger dan 35% (meerpersoonshuishouden) en 40% (alleenstaande)
 • uw (gezamenlijke) beschikbare geldmiddelen bedragen niet meer dan €100.000.

Welke inkomsten moet ik opgeven om de hoogte van mijn inkomen te bepalen?

U vult alleen de inkomsten in die voor u en uw eventuele partner gelden.

U geeft voor de maanden januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg (tussen januari en juni 2021) op:

 • inkomen uit loondienst
 • inkomsten uit eigen bedrijf 
 • heffingskortingen van de Belastingdienst (voorlopige aanslag)
 • studiefinanciering
 • inkomen uit huur of onderhuur
 • partner- en kinderalimentatie
 • pensioen
 • een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering of overige periodieke bijdragen.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de TONK meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • u netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • inkomsten uit (onder)verhuur, partner- en kinderalimentatie en studiefinanciering

Geen inkomen

 • toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag)
 • kinderbijslag
 • vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • een eenmalige gift

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdient u met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin u de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor TONK

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Welke documenten moet ik uploaden als ik TONK aanvraag?

Upload alleen de documenten die voor u en uw eventuele partner gelden.

 • een kopie van een geldig ID-bewijs (géén rijbewijs).

Als bewijsstukken voor zowel januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg  (tussen januari en juni 2021) vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • loonstroken
 • bij inkomsten uit eigen bedrijf (zie volgende vraag)
 • de voorlopige aanslag 2021
 • een bankafschrift waarop de overschrijving van de alimentatie zichtbaar is
 • recente pensioenspecificatie(s) of recente uitkeringsspecificatie(s) of brief studiefinanciering met de hoogte van de bijdrage
 • bij overige periodieke bijdragen: een bankafschrift waarop de overschrijving van de periodieke bijdrage zichtbaar is
 • bij inkomen uit huur of onderhuur: de huurovereenkomst(en)
 • bij een koopwoning:
 • hypotheek jaaroverzicht waaruit de hoogte van de aflossing en hypotheekrente blijkt, nota maandpremie opstalverzekering en nota maandpremie overlijdensrisicoverzekering (als deze aan de hypotheek gekoppeld is).
 • laatste factuur kosten VVE (Vereniging Van Eigenaren)
 • de laatst ontvangen huurspecificatie van uw verhuurder
 • aanslag gemeentebelastingen 2021. Heeft u kwijtschelding aangevraagd? Stuur het besluit mee.

Ik ben ondernemer. Welke inkomstengegevens moet ik extra opgeven?

U bent ondernemer. Wij vragen u uw inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg (tussen januari en juni 2021)

 • Een door uzelf gemaakt document/ berekening van de inkomsten uit onderneming (een voorbeeld en informatie vindt u op de pagina Hoe bereken ik mijn inkomen?) Wij vragen u dit document te uploaden bij u aanvraag TONK.

Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar kunnen deze ook achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Ik heb TONK aangevraagd en er is in de tussentijd iets veranderd. Heeft dit gevolgen voor mij?

Ja, stuur een mail naar tonk@wil-lekstroom.nl. Wij nemen contact met u op.

Wat valt onder beschikbare geldmiddelen?

Geld waar u direct over kunt beschikken. Dit is dus contant geld; geld op privé-rekeningen, waarde van effecten en cryptovaluta.