>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen door corona erg gedaald en kunt u uw woonkosten niet meer betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Inwoners van gemeenten Nieuwegein, Lopik, Houten en IJsselstein kunnen TONK tot en met 31 juli 2021 aanvragen.

Wat is TONK?

TONK is een eenmalige tegemoetkoming voor uw woonkosten in de vorm van een gift. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het gaat specifiek om de volgende woonkosten:

 • de huur (zonder gas, water, elektra) + eventuele servicekosten (servicekosten tot maximaal 48 euro) -/- huurtoeslag.
 • de hypotheekrente -/- hypotheekrenteaftrek + kosten VVE
 • de aanslag gemeentebelastingen 2021 met betrekking tot uw woning, tenzij deze zijn kwijtgescholden door uw gemeente.

Stap voor stap: kan ik Tonk aanvragen?

Doorloop eerst de stappen voordat u TONK gaat aanvragen.

Doorloop de stappen

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is de TONK?

De eenmalige tegemoetkoming is voor een periode van maximaal 6 maanden. Het gaat om een bedrag van maximaal 750 (alleenstaande) of € 1.350 (een huishouden met meer personen). De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van:

 • de verhouding (in procent) tussen uw netto-inkomen en uw woonkosten.
 • Het aantal maanden dat sprake is van een daling in het inkomen

Wanneer kom ik in aanmerking voor TONK?

 • u woont in een WIL- gemeente
 • u of uw eventuele partner was op 1 januari 2021 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is in de periode tussen januari en juni 2021 minimaal 30% gedaald ten opzichte van januari 2020 (de maand waarmee we vergelijken; de peilmaand).
 • voor meerpersoonshuishoudens zijn uw woonlasten in januari 2021 minimaal 35% van uw netto maandinkomen in de periode van januari tot en met juni 2021
 • voor alleenstaanden zijn uw woonkosten in januari 2021 minimaal 40% van uw netto maandinkomen in de periode van januari tot en met juni 2021
 • uw (gezamenlijke) beschikbare geldmiddelen bedragen niet meer dan €100.000.

Welke inkomsten moet ik opgeven om de hoogte van mijn inkomen te bepalen?

U vult alleen de inkomsten in die voor u en uw eventuele partner gelden.

U geeft voor de maanden januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg (tussen januari en juni 2021) op:

 • inkomen uit loondienst
 • inkomsten uit eigen bedrijf 
 • heffingskortingen van de Belastingdienst (voorlopige aanslag)
 • studiefinanciering
 • inkomen uit huur of onderhuur
 • partner- en kinderalimentatie
 • pensioen
 • een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering of overige periodieke bijdragen.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de TONK meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur, partner- en kinderalimentatie en studiefinanciering

Geen inkomen

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Een eenmalige gift

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor TONK

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Welke documenten moet ik uploaden als ik TONK aanvraag?

Upload alleen de documenten die voor u en uw eventuele partner gelden.

 • Een duidelijke foto of kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of identiteitskaart of paspoort uit een EER-land of uw verblijfsvergunning (geen rijbewijs).

Als bewijsstukken voor zowel januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg  (tussen januari en juni 2021) vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • bankafschriften van al uw prive rekeningen, van uw eventuele partner en eventueel minderjarige thuiswonende kinderen
 • bij inkomen uit loondienst: loonstroken
 • bij inkomsten uit eigen bedrijf (zie volgende vraag)
 • bij heffingskortingen van de Belastingdienst: de voorlopige aanslag 2021
 • bij kinder- en /of partneralimentatie: een bankafschrift waarop de overschrijving van de alimentatie zichtbaar is
 • bij pensioen(en): recente pensioenspecificatie(s)
 • bij een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering: recente uitkeringsspecificatie(s)
 • bij een studiefinanciering: brief studiefinanciering met de hoogte van de bijdrage
 • bij overige periodieke bijdragen: een bankafschrift waarop de overschrijving van de periodieke bijdrage zichtbaar is
 • bij inkomen uit huur of onderhuur: de huurovereenkomst(en)
 • bij een koopwoning: hypotheekoverzicht waaruit de hoogte van de aflossing en hypotheekrente blijkt en de voorlopige aanslag 2021 of de definitieve aanslag 2019 (waaruit de hoogte van de hypotheekrenteaftrek blijkt)
 • laatste factuur kosten VVE
 • bij een huurwoning: de laatst ontvangen huurspecificatie van uw verhuurder
 • aanslag gemeentebelastingen 2021. Indien u kwijtschelding heeft aangevraagd, het besluit hierop.

Ik ben ondernemer. Welke inkomstengegevens moet ik extra opgeven?

U bent ondernemer. Wij vragen u uw inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand waarin u minder inkomen kreeg (tussen januari en juni 2021)

 • Een door uzelf gemaakt document/ berekening van de inkomsten uit onderneming (een voorbeeld en informatie vindt u op de pagina Hoe bereken ik mijn inkomen?) Wij vragen u dit document te uploaden bij u aanvraag TONK.

Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar kunnen deze ook achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Ik heb TONK aangevraagd en er is in de tussentijd iets veranderd. Heeft dit gevolgen voor mij?

Ja, stuur een mail naar tonk@wil-lekstroom.nl. Wij nemen contact met u op.

Wat valt onder beschikbare geldmiddelen?

Geld waar u direct over kunt beschikken.

Dit betreft: contant geld; geld op privé betaal- en spaarrekeningen, waarde van effecten en cryptovaluta