>  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Bij WIL kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud.

Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen

Een lening voor bedrijfskapitaal vraagt u aan via de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht.

Actuele informatie en voorwaarden

Sinds 1 oktober 2020 is er een nieuwe verlenging van de Tozo-regeling, met gewijzigde voorwaarden (Tozo 3). Tozo 3 kunt u bij ons aanvragen. Vanaf 1 april 2021 komt er een Tozo 4. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Houd ook onze website in de gaten.

Informatie Rijksoverheid

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik Tozo 3 aan?

 • Kreeg u in de afgelopen 3 maanden Tozo 2? Vraag dan Tozo 3 aan met het formulier verlenging Tozo 2 naar Tozo 3
 • Vraagt u voor het eerst Tozo aan of is het langer dan 3 maanden geleden dat u Tozo 2 heeft gekregen? Gebruik het formulier eerste Tozo aanvraag (Tozo 3)

Digitaal aanvragen

 1. vul het digitale aanvraagformulier (roze button rechts op deze pagina)  in met DigiD. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beide in te loggen met DigiD.
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier en zorg dat ze goed leesbaar zijn.

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier te voegen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

 • toelichting op de aanvraag
 • kopie geldig paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument van u en uw eventuele partner
 • kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 • eventueel bewijsstukken waaruit blijkt dat u extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld een kopie van geannuleerde opdrachten, loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Zorg ervoor dat de bewijsstukken goed leesbaar zijn. Wij doen er alles aan om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

 Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Heeft u Tozo 2 of Tozo 3 aangevraagd en is er in de tussentijd iets veranderd? 

Vul dan het wijzigingsformulier in of (bij Tozo 3) de periodieke verklaring. De verwerking van het wijzigingsformulier kan 8 weken duren.
Let op:

 • U heeft een wijziging op de Tozo 2 uitkering (inkomen, verhuizing etc.)? Vul het wijzigingsformulier Tozo 2 in.
 • U heeft een wijziging op de Tozo 3 uitkering, anders dan uw inkomen? Vul het wijzigingsformulier Tozo 3 in.
 • Bij Tozo 3 geeft u een wijziging van inkomen door via de Periodieke Verklaring die wij u elke maand per post gaan toesturen. Na inlevering hiervan streven wij ernaar uw uitkering binnen 5 werkdagen op uw bankrekening bij te schrijven.

Hoe meld ik mij aan voor een (financieel) adviesgesprek ondernemers?

Ondernemen in coronatijd is een grote uitdaging. Misschien zijn extra bedrijfskredieten en de Tozo niet voldoende om financieel overeind te blijven. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. En wat dan?
Bij WIL weten we veel van werk, inkomen en schuldhulpverlening. Met een telefonische afspraak voor een adviesgesprek komt u in contact met één van onze consulenten. Zij denken graag met u mee. Na ontvangst van het contactformulier bellen wij u binnen 3 werkdagen terug.

Als ondernemer kunt u bij ons terecht voor onder meer:

 • hulp bij betalingsregelingen voor uw vaste lasten
 • doorverwijzing naar hulporganisaties
 • inzicht in beschikbare (corona)regelingen.

Aanmelden voor een telefonisch adviesgesprek kan op 3 manieren:

Ik heb een Tozo-uitkering en er is iets veranderd in mijn situatie. Hoe kan ik dit doorgeven?

Geef wijzigingen aan ons door via het digitale Tozo wijzigingsformulier.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft werk gevonden
 • u ontvangt (meer) inkomsten

Vul dan het wijzigingsformulier in. De verwerking ervan kan 8 weken duren.

 • U heeft een wijziging op de Tozo 2 uitkering. Vul het wijzigingsformulier Tozo 2 in
 • U heeft een wijziging op de Tozo 3 uitkering anders dan verdiensten. Vul het wijzigingsformulier Tozo 3 in.
 • Alleen bij Tozo 3 geeft u verdiensten aan op de Periodieke Verklaring die wij u maandelijks per post toesturen.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de Tozo meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie

Geen inkomen

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Een eenmalige gift

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor Tozo

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Krijg ik een bedrag voor 4 maanden of per maand?

De Tozo 3 uitkering betalen wij per maand aan u uit.