De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Wij nodigen onze klanten vanaf nu stap voor stap weer uit voor gesprekken bij ons op locatie.

Veel afspraken zullen ook nog per telefoon plaatsvinden.

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 16:30 uur

Lees hier meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen tegen corona

 >  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Bij WIL kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud.

Tozo 2 bedrijfskrediet aanvragen

Een lening voor bedrijfskapitaal vraagt u aan via de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht.

Actuele informatie en voorwaarden

Sinds 1 juni 2020 is er een verlenging van de Tozo-regeling, met gewijzigde voorwaarden. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Houd ook onze website in de gaten.

Informatie Rijksoverheid

Tozo 1 aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 1 juni geldt de Tozo 2 regeling en deze kunt u via WIL aanvragen. Had u eerder al Tozo 1 aangevraagd? Ook dan vragen wij u voor een nieuwe aanvraag het formulier (weer) helemaal in te vullen. Helaas is een verkorte versie administratief niet te verwerken. Onze excuses voor de overlast. We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen.

Heeft u al Tozo aangevraagd en is er in de tussentijd iets veranderd?

Vul dan het wijzigingsformulier in. De verwerking ervan kan 8 weken duren.

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Ga hier dus niet op in.

Aanvragen

 1. vul het digitale aanvraagformulier in met DigiD. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beide in te loggen met DigiD.
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier en zorg dat ze goed leesbaar zijn.

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier te voegen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

 • toelichting op de aanvraag
 • kopie geldig paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument van u en uw eventuele partner
 • kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 • eventueel bewijsstukken waaruit blijkt dat u extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld een kopie van geannuleerde opdrachten, loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Zorg ervoor dat de bewijsstukken goed leesbaar zijn. Wij doen er alles aan om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

Aanvragen met DigiD

 Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Ik heb een Tozo 1 uitkering gehad en ga nu voor Tozo 2 aanvragen. Moet ik weer het hele formulier invullen?

Ja, helaas wel. We snappen dat dit vervelend voor u is maar kunnen dit in ons werkproces helaas niet anders doen. 

Ik heb een Tozo-uitkering en er is iets veranderd in mijn situatie. Hoe kan ik dit doorgeven?

Geef wijzigingen aan ons door via het digitale Tozo wijzigingsformulier.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft werk gevonden
 • u ontvangt (meer) inkomsten

De verwerking van uw wijziging kan 8 weken duren. Meer informatie over wijzigingen

Wijzigingsformulier Tozo

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de Tozo meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie

Geen inkomen

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Een eenmalige gift

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor Tozo

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Krijg ik een bedrag voor 4 maanden of per maand?

De Tozo 2 uitkering betalen wij per maand aan u uit. 

Hoe staat u ervoor per 1 oktober 2020?

Perspectief na 1 oktober

Wat helpt u om (straks) weer in uw eigen inkomen te voorzien? Laat het weten en doe mee aan de enquête. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de koepels van ondernemingsorganisaties.