Let op! Maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag. WIL is dan gesloten. De dienstverlening van WIL is door het coronavirus aangepast. Klik hier voor meer informatie.

WIL onderzoekt wat de versoepeling van de landelijke corona-maatregelen betekent voor onze dienstverlening. Voorlopig blijft onze dienstverlening aangepast.

 • - alle afspraken en bijeenkomsten gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden ze per telefoon plaats
 • - per telefoon en e-mail zijn wij bereikbaar
 • - houdt u rekening met langere wachttijden

Aangepaste openingstijden receptie

 • maandag tot en met vrijdag
 • van 08:30 tot 12:30 uur

WIL zorgt er in ieder geval voor dat

 • - we uitkeringen op tijd betalen
 • - we belangrijke afspraken zoveel mogelijk per telefoon doen
 • - het budgetbeheer van schuldhulpverlening doorgaat

Lees hier meer over de aangepaste dienstverlening

Lees hier meer nieuws over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 >  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

Bij WIL kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud. Vanaf juni voeren wij ook de Tozo deel 2 uit.

Een lening voor bedrijfskapitaal vraagt u aan via de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht.

Actuele informatie en voorwaarden

Vanaf 1 juni komt er een verlenging van de Tozo-regeling, met gewijzigde voorwaarden. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Houd ook onze website in de gaten.

Informatie Rijksoverheid

Tozo 1 aanvragen is mogelijk tot en met 31 mei. Vanaf 1 juni geldt de Tozo 2 regeling.

Heeft u al Tozo aangevraagd en is er in de tussentijd iets veranderd?

Vul dan het mutatieformulier in.

Heeft u in Utrecht Tozo aangevraagd maar woont u in de gemeente Lopik, Houten, Nieuwegein of IJsselstein?

Dan is WIL voor u het juiste Tozo-loket! Vul alsnog ons Tozo-formulier in.

Let op!
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Ga hier dus niet op in.

Aanvragen

 1. vul het digitale aanvraagformulier in met DigiD. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beide in te loggen met DigiD.
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier te voegen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

 • toelichting op de aanvraag
 • kopie geldig paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument
 • kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 • eventueel bewijsstukken van geannuleerde opdrachten
 • eventueel overige bewijsstukken

Zorg ervoor dat de bewijsstukken goed leesbaar zijn.

Aanvragen met DigiD

 Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Accordeon

Veelgestelde vragen

Ik heb een Tozo-uitkering tot en met eind mei. Maar hoe zit het voor de periode daarna?

Op 20 mei is een verlenging van de Tozo-regeling aangekondigd. Vanaf 1 juni kan deze via WIL worden aangevraagd door ondernemers woonachtig in Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein. De voorwaarden zullen anders zijn. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Informatie Rijksoverheid

Ik heb een Tozo-uitkering en er is iets veranderd in mijn situatie. Hoe kan ik dit doorgeven?

Geef wijzigingen aan ons door via het digitale Tozo wijzigingsformulier.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft werk gevonden
 • u ontvangt (meer) inkomsten

Meer informatie over wijzigingen

Wijzigingsformulier Tozo

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de Tozo meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie

Geen inkomen

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Een eenmalige gift
 • Inkomen van je partner

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor Tozo

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00