>  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. In de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 kon u bij WIL terecht voor inkomensondersteuning levensonderhoud.

Actuele informatie en voorwaarden

Op 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt.  U kunt vanaf die datum dus geen Tozo meer aanvragen. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tozo.

Informatie Rijksoverheid

Accordeon

Veelgestelde vragen

Kan ik na 30 september 2021 nog Tozo 5 aanvragen?

Nee, dat is na 30 september 2021 niet meer mogelijk. De regeling stopt per 1 oktober 2021. 

Ik heb na 30 september 2021 nog ondersteuning nodig. Waar kan ik terecht?

Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit is de Bbz-regeling. Van 1 oktober tot en met 31 december is het makkelijker om een aanvraag te doen. Op Bijstand voor zelfstandigen aanvragen leest u alle voorwaarden.

Heeft u Tozo aangevraagd of in de afgelopen periode ontvangen en is er in de tussentijd iets veranderd? 

Vul dan het wijzigingsformulier in of de periodieke verklaring. De verwerking ervan kan 8 weken duren.

Bent u verhuisd naar een andere gemeente en ontving u op dat moment Tozo?

Geef dit altijd door aan WIL. U hebt namelijk recht tot de datum dat u ingeschreven bent bij uw nieuwe gemeente.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de Tozo meetelt en wat niet.

Wel inkomen

  • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
  • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
  • Inkomsten uit (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie

Geen inkomen

  • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
  • Kinderbijslag
  • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
  • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
  • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor Tozo

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Kan ik Tozo met terugwerkende kracht aanvragen?

Nee dat kan niet. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen aanvraag meer indienen. Dus ook niet met terugwerkende kracht.

Ik ontvang nu Tozo 5. Moet ik de uitkering per 1 oktober 2021 opzeggen?

Nee, u hoeft daar niets voor te doen. De Tozo 5 uitkering stopt vanzelf op 1 oktober 2021.

Waarom staat op de jaaropgave 2020 een hoger bedrag dan ik netto kreeg?

De gemeente betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing is meegeteld in het bedrag op uw jaaropgave.

Ik had in 2020 een Tozo-uitkering en heb een jaaropgave ontvangen. Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave ontvangen?

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Mijn partner werkte in 2020 in loondienst. Heeft dit gevolgen voor de belasting die ik moet betalen?

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Waarom betaalt mijn partner belasting over Tozo 1? Het inkomen van mijn partner telde toch niet mee bij Tozo 1?

Het inkomen van uw partner telde inderdaad niet mee bij het berekenen van de hoogte van deze uitkering. Bij Tozo 1 bent u niet gekort op uw uitkering als uw partner zelf een inkomen had. Maar de Tozo 1 uitkering is wel voor u en uw partner samen. De helft van de uitkering komt dan bij het inkomen van uw partner erbij. Daarom moet uw partner daar belasting over betalen. De uitkering telt ook mee voor de berekening van de heffingskorting op het totale inkomen van uw partner.

Hoe komt het dat ik of mijn partner misschien belasting moet nabetalen? Of dat ik of mijn partner minder terugkrijg?

Wij betalen loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.