>  Voor u  >  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Bij WIL kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud.

Tozo 5 bedrijfskrediet aanvragen

Een lening voor bedrijfskapitaal vraagt u aan via de gemeente Utrecht. Meer informatie vindt u op de zzp webpagina van de gemeente Utrecht.

Actuele informatie en voorwaarden

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe verlenging van de Tozo-regeling. Tozo 5 kunt u bij ons aanvragen. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Houd ook onze website in de gaten.

Informatie Rijksoverheid

Accordeon

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik Tozo 5 aan?

 • Kreeg u in de afgelopen 3 maanden Tozo 4? Vraag dan Tozo 5 aan met het formulier verkorte aanvraag Tozo 4 naar Tozo 5
 • Vraagt u voor het eerst Tozo aan of is het langer dan 3 maanden geleden dat u Tozo 4 heeft gekregen? Gebruik het formulier aanvraag Tozo 5

Digitaal aanvragen

 1. vul het digitale aanvraagformulier (roze button rechts op deze pagina)  in met DigiD. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan dient u beide in te loggen met DigiD.
 2. voeg de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier en zorg dat ze goed leesbaar zijn.

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij uw formulier te voegen. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

 • toelichting op de aanvraag
 • kopie geldig paspoort, identiteitsbewijs of vreemdelingendocument van u en uw eventuele partner
 • kopie voorzijde van het bankpasje van uw privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen.
 • eventueel bewijsstukken waaruit blijkt dat u extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld een kopie van geannuleerde opdrachten, loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Zorg ervoor dat de bewijsstukken goed leesbaar zijn. Wij doen er alles aan om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen.

 Let op: u heeft een DigiD nodig voor het aanvragen.

Bij WIL kunt u inloggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. De overheid werkt steeds meer met digitale aanvragen.

Heeft u Tozo aangevraagd of in de afgelopen periode ontvangen en is er in de tussentijd iets veranderd? 

Vul dan het wijzigingsformulier in of de periodieke verklaring. De verwerking ervan kan 8 weken duren.

Ik heb een Tozo-uitkering en er is iets veranderd in mijn situatie. Hoe kan ik dit doorgeven?

Geef wijzigingen aan ons door via de periodieke verklaring of het digitale Tozo wijzigingsformulier.

Bijvoorbeeld:

 • u heeft werk gevonden
 • u ontvangt (meer) inkomsten

Geen Tozo meer nodig?

U kunt dit aangeven op uw maandelijkse periodieke verklaring of met het digitale wijzigingsformulier.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente?

Geef dit altijd door aan WIL. U hebt namelijk recht tot de datum dat u ingeschreven bent bij uw nieuwe gemeente. Bent u inmiddels bij uw nieuwe gemeente ingeschreven? Dan is het verstandig om daar zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag voor Tozo in te dienen.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn inkomen?

Allereerst is het belangrijk om te bekijken welk inkomen voor de Tozo meetelt en wat niet.

Wel inkomen

 • Je netto-inkomen uit je bedrijf of beroep (zie hierna hoe je die precies vaststelt)
 • Inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie

Geen inkomen

 • Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand
 • Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Welk inkomen in welke periode?

Inkomen verdien je met werk dat in deze periode is gedaan of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat om de netto beloning. Voor de berekening gaat het om de maand waarin je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Het maakt dus niet uit wanneer ervoor is betaald.

Voorbeeldberekening inkomsten voor Tozo

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte producten (excl. btw)   €   500,00               
Directe en indirecte zakelijke kosten     €   200,00 -              
Subtotaal aan inkomsten uit eigen bedrijf  €   300,00              
Forfaitair belastingpercentage (18%)van subtotaal          €     54,00 -             
Netto inkomen uit eigen bedrijf   €   246,00              
Netto inkomen uit loondienst       €  300,00 +                
Netto Inkomen uit verhuur woning of kamer       €    00,00 +               
Netto inkomen uit uitkering    €    00,00 +          
Netto inkomen uit partneralimentatie  €    00,00 +               
Totaal aan inkomsten per maand €  546,00               

Over welke periode kan ik Tozo 5 aanvragen?

U kunt Tozo 5 aanvragen over maximaal 3 maanden: juli tot en met september 2021.

Kan ik na 1 juli nog Tozo 4 aanvragen?

Nee, dat kan niet. U kunt tot en met uiterlijk 30 juni 2021 Tozo 4 aanvragen. Vanaf 1 juli 2021 kunt u alleen nog Tozo 5 aanvragen.

Kan ik Tozo 5 met terugwerkende kracht aanvragen?

Ja dat kan. Vanaf 1 juli kunt u Tozo 5 aanvragen, voor maximaal 3 maanden.

En in de maanden augustus en september vanaf de eerste in de maand daarvoor:

 • vraagt u de uitkering aan in augustus? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli, voor maximaal 3 maanden
 • vraagt u de uitkering aan in september? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 augustus, voor maximaal 2 maanden

Wat is het verschil tussen Tozo 4 en Tozo 5?

Tozo 4 loopt tot en met 30 juni. Tozo 5 loopt van 1 juli tot en met 30 september. De voorwaarden zijn gelijk gebleven.

Ik heb al Tozo 4. Moet ik ook een aanvraag doen voor Tozo 5?

Ja, dan moet u ook een aanvraag doen. Tozo 4 loopt niet automatisch door in Tozo 5.

Waarom staat op de jaaropgave 2020 een hoger bedrag dan ik netto kreeg?

De gemeente betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing is meegeteld in het bedrag op uw jaaropgave.

Ik had in 2020 een Tozo-uitkering en heb een jaaropgave ontvangen. Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave ontvangen?

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Mijn partner werkte in 2020 in loondienst. Heeft dit gevolgen voor de belasting die ik moet betalen?

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Waarom betaalt mijn partner belasting over Tozo 1? Het inkomen van mijn partner telde toch niet mee bij Tozo 1?

Het inkomen van uw partner telde inderdaad niet mee bij het berekenen van de hoogte van deze uitkering. Bij Tozo 1 bent u niet gekort op uw uitkering als uw partner zelf een inkomen had. Maar de Tozo 1 uitkering is wel voor u en uw partner samen. De helft van de uitkering komt dan bij het inkomen van uw partner erbij. Daarom moet uw partner daar belasting over betalen. De uitkering telt ook mee voor de berekening van de heffingskorting op het totale inkomen van uw partner.

Hoe komt het dat ik of mijn partner misschien belasting moet nabetalen? Of dat ik of mijn partner minder terugkrijg?

Wij betalen loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.