>  Voor u  >  Extra's bij een laag inkomen  >  Toegestane inkomen Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Toegestane inkomen Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

Netto bedragen, zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm per 1 juli 2018)

Mensen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen Toegestane inkomen
Alleenstaande €    290
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan 21 jaar €    580,01
Gehuwden/samenwonenden, één jonger dan 21 jaar, één ouder € 1.129,07
Mensen van 18 tot 21 jaar, met kinderen Toegestane inkomen
Alleenstaande ouder €    290
Gehuwden/samenwonenden*, beiden jonger dan 21 jaar €    915,64
Gehuwden/samenwonenden*, één jonger dan 21 jaar, één ouder € 1.464,70
Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder   € 1.174,68
Gehuwden/samenwonenden*       € 1.678,12
Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.315,60
Gehuwden/samenwonenden* € 1.791,50
Mensen wonend in een instelling Toegestane inkomen
Alleenstaande/alleenstaande ouder €  411,86
Gehuwden/samenwonenden* €  664,06

* Het gaat hier om het gezamenlijke inkomen van u en uw partner

U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.

Rekenvoorbeeld als uw inkomen hoger is dan het toegestane inkomen

Mevrouw Jansen is 50 jaar oud en woont alleen. Haar inkomen was in 2019 € 1.195,00 per maand. Haar inkomen is dus hoger dan het voor haar toegestane inkomen van € 1.174,68.
Mevrouw Jansen heeft in 2018 € 360,- zelf betaald aan haar eigen risico en eigen bijdrage aan zorgkosten (exclusief tandartskosten). Gedeeld door 12 is dit € 30,- per maand.
Wanneer zij dit bedrag aftrekt van haar maandinkomen in 2018, is dit € 1.165 (€ 1.195 - € 30). Hiermee valt haar inkomen onder het toegestane inkomen en kan zij alsnog in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Let op: door u betaalde tandartskosten in 2019 tellen niet mee.