Veelgestelde vragen: Bijstandsuitkering

 

 

Dit verschilt inderdaad per gemeente.

Dit komt omdat de de politiek in die gemeente het minimabeleid bepaald, zo kan dus elke gemeente een eigen beleid maken. Hierdoor verschillen de regelingen dus per gemeente.

Dan krijgt u uw uitkering niet uitbetaald.  WIL heeft uw Periodieke Verklaring (PV) en eventuele loongegevens nodig voordat de maandelijkse uitbetaling kan plaatsvinden. Dus hoe eerder u alle gegevens en uw PV inlevert hoe eerder de (aanvullende) uitkering door WIL wordt uitbetaald.

Stuurt u een mail naar uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl met het verzoek van met uw gegevens en verzoek om een duplicaat PV, dan wordt deze u toegezonden.

U levert uw PV pas in als uw loonstroken binnen zijn, duurt dit te lang geeft u dan aan op uw PV hoe hoog uw inkomsten zijn en zet erbij dat u nog uw loonstroken inlevert. U kunt ook via de mail contact opnemen met uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl.

Als u geen periodieke verklaring hoeft in te leveren

Kijkt u op de homepage van WIL rechts bovenaan.

Of kijkt u voor de data voor heel 2014 bij betaaldata en hoogte uitkering.

Als u wel een periodieke verklaring moet inleveren

Levert u uw loonstrook of uitkeringsspecificatie van het UWV of SVB of andere instantie dan WIL zo spoedig mogelijk in met u periodieke verklaring. Uw uitkering wordt vervolgens na behandeling door WIL uitbetaald.

Let op: uw uitkering wordt exclusief vakantiegeld uitbetaald. Het vakantiegeld krijgt u in juni uitbetaald.

Uw inkomsten daarentegen worden iedere maand inclusief vakantiegeld ingehouden van uw bijstandsuitkering.

Heeft u nog vragen? Bel dan naar de uitkeringsadministratie van WIL tussen 8:30 en 12:30 uur op 030-70 22 300 of mail naar uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl.

 

 

Dan moet u contact opnemen met de beslaglegger. U heeft een schuld en de schuldeiser heeft WIL gevraagd om beslag op uw uitkering te leggen. De medewerkers van WIL zijn verplicht dit beslag uit te voeren.

U kunt wel navragen bij de uitkeringsadministratie welke beslaglegger dit is via uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl. Ook als u het bedrag te hoog vindt dat u aan de beslaglegger moet betalen, moet u ook contact opnemen met de beslaglegger. Zij moeten beoordelen aan de hand van uw inkomsten of er voldoende rekening is gehouden met de verplichte beslagvrije voet. Zie verder meer info over de beslagvrije voet in de flyer van de Nationale Ombudsman.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald in juni. Is uw uitkering beëindigd dan ontvangt u het vakantiegeld zo snel mogelijk na de beëindiging.

De uitkeringsspecificaties worden zodra de betaling is verwerkt, verstuurd. U krijgt deze specificatie een keer per maand, bewaar uw specificatie dus goed.


Voor vragen kunt u de uitkeringsadministratie mailen via uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl. U kunt ook bellen met WIL via: 030 70 22 300. Vraagt u dan naar de uitkeringsadministratie.

Als u samen met uw partner een bijstandsuitkering van WIL ontvangt dan krijgt u allebei een eigen jaaropgave voor dat deel dat u persoonlijk aan bijstand heeft ontvangen.

Nee, uw uitkering wordt beeindigd en loopt dus niet automatisch door als u verhuist buiten de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Uw uitkering wordt bij WIL beëindigd en u kunt een nieuwe uitkering aanvragen in de gemeente waar u gaat wonen.

Let op: Het aanvragen van een uitkering gaat niet overal hetzelfde. We raden u dan ook aan om op de website te kijken van de gemeente waar u gaat wonen om te zien hoe u een bijstandsuitkering moet aanvragen.
Vergeet u niet uw verhuizing ook aan een medewerker van WIL door te geven. Doet u dit niet, dan schendt u hiermee de inlichtingenverplichting en kunt u zelfs een boete krijgen.

Inkomen van de kinderen is niet van belang. Het hangt wel van andere factoren af, waaronder de leeftijd van uw kind.

Deelt u uw woning met meer volwassenen? Dan wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat u met meer volwassenen in één woning de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. 

De kostendelersnorm

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Onderstaande type bewoners in uw huishouden tellen niet mee:

  • Jongeren tot 21 jaar.
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Meer informatie over de kostendelersnorm (als het goed is, is dit de verwijzing naar de website van WIL en dan de info over de kostendelersnorm).

Ja, de uitkering is een (tijdelijke) aanvulling op uw inkomsten tot de voor u geldende bijstandsnorm.

Er zijn regels met welke inkomsten WIL wel en niet rekening moet houden. Heeft u vragen hierover, dan kunt het beste contact opnemen met de uitkeringsadministratie via uitkeringsadministratie@wil-lekstroom.nl.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten