Veelgestelde vragen: Bijzondere bijstand

 

 

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt deze kosten niet zelf  betalen. Hiervan moet u bewijsstukken inleveren, of een verklaring van een behandelaar.
Van belang is ook dat deze kosten niet op een andere manier kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.

Voor uitgaven die iedereen heeft, krijgt u geen bijzondere bijstand. Zoals: eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine of de kosten voor de inrichting van uw woning. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, kan het mogelijk zijn om voor noodzakelijke kosten wel bijzondere bijstand te ontvangen.

Een scheiding of schulden gelden niet als bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die u door uw schulden of scheiding niet kunt betalen.

Om bijzondere bijstand te krijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U woont in de Lekstroom (gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein of Vianen).
 • U bent 18 jaar of ouder. (Bij jongeren tussen 18 en 21 jaar bekijken we wel of de ouders de kosten kunnen betalen, omdat zij financieel verantwoordelijk zijn)
 • U bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet.
 • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen kunt betalen.
 • Bezit u over vermogen, dan moet u boven een grens dit spaargeld gebruiken voor deze kosten. Meer informatie leest u onderaan.

Inkomen en vermogen

Een belangrijk criterium is dat u in verhouding tot uw inkomen hoge kosten maakt. Welk inkomen u heeft, maakt niet uit. WIL berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen uit uw inkomen of vermogen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. Spaargeld mag u voor een deel houden.

Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt, kijkt WIL naar de hoogte van uw vermogen. Blijkt dat u de kosten met uw spaargeld kunt betalen? Dan ontvangt u minder of geen bijzondere bijstand.

Een deel van uw vermogen hoeft u niet te gebruiken voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Dit heet het 'vrij te laten vermogen'. Alles wat u boven dit bedrag aan spaargeld bezit, moet u echter gebruiken om de kosten zelf te betalen.

Hoe hoog uw 'vrij te laten vermogen' is, is afhankelijk van uw situatie.

Vrij te laten vermogen
Uw situatie 


Voor inwoners van Houten, IJsselstein, Lopik, Vianen

Voor inwoners van Nieuwegein

Alleenstaande

€ 5.940,00

€ 5.940,00

Alleenstaande ouder
€ 11.880,00€ 11.880,00

Gehuwden
€ 11.880,00€ 11.880,00

U kunt aan bovenstaande bedragen geen rechten ontlenen.

U kunt voor heel veel verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Daarbij gelden deze voorwaarden:

 • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken.
 • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat u die kosten móet maken. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • U moet eerst alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen. Soms hebt u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen.
 • De kosten moeten in Nederland zijn gemaakt.
 • Duurzame gebruiksartikelen, zoals een wasmachine of een koelkast. U moet hiervoor in principe geld sparen van uw inkomen of uitkering.
 • Boetes.
 • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • Premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • Vrijwillig en verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • Bijzondere, experimentele medische behandelingen die niet via de verzekering of AWBZ wordt vergoed
 • Verhuizing door renovatie
 • Kosten die u in het buitenland maakt. U kunt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand krijgen voor reiskosten naar en uitvaarten in het buitenland.

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Soms ontvangt u bijzondere bijstand niet in geld, maar in de vorm van goederen of diensten. Dit wordt bijstand in natura genoemd. Heeft u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.

Gift of lening

Afhankelijk van de kosten van de bijzondere bijstand en uw persoonlijke omstandigheden, wordt bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening toegekend. Een lening moet u terugbetalen. Dit kan meestal in maandelijkse termijnen. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt berekend op basis van uw inkomen. Meer infomatie leest u hierover op de pagina Bijstand terugbetalen.

Maakt u kosten om uw participatie in de samenleving te vergroten? In sommige gevallen kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden. Dit kunt u echter niet zelf aanvragen. Dit moet worden gedaan via uw begeleider of het sociaal team/ loket in uw gemeente. Zij nemen dan contact op met team Bijzondere Regelingen van WIL en WIL bekijkt of bijzondere bijstand mogelijk is.

Voordat u gaat aanvragen

U kunt op verschillende manieren bijzondere bijstand aanvragen. Dat kan digitaal met gebruik van DigiD. Of via een papieren aanvraagformulier. Leest u voordat u gaat aanvragen onderstaande door:

 • bijzondere bijstand vraagt u aan vóórdat u de kosten gaat maken. Het is niet mogelijk een voorschot te krijgen voor deze kosten. 
 • vraag altijd eerst een offerte aan bij de leverancier of dienstverlener voor de uitgaven die u moet doen. Deze offerte stuurt u mee met uw aanvraag voor bijzondere bijstand.
 • Bewaar alle bonnen van uw uitgaven goed. Dat is nodig om aan te kunnen tonen dat u de kosten ook werkelijk heeft gemaakt en om de bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. 

Online aanvragen met DigiD

Het online aanvragen van bijzondere bijstand start met het inloggen via DigiD. Houdt u er rekening mee dat u documenten moet kunnen uploaden tijdens het invullen van het aanvraagformulier.  

>>Aanvraagformulier Bijzondere bijstand (met DigiD)

Nieuw: online verlengen lopende bijstand bewindvoeringskosten

Ontvangt u bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en moet deze ongewijzigd worden verlengd? Dat kan nu eenvoudig online. Ook hierbij logt u eerst in met DigiD. U ontvangt direct na het verzenden van uw verlengingsaanvraag het besluit per e-mail. Zo weet u meteen waar u aan toe bent.

U kunt deze online verlenging voor bijstand voor bewindvoeringskosten gebruiken, wanneer u kunt inloggen met DigiD, én:

 • op dit moment een bijstandsuitkering van WIL ontvangt, én
 • vorig jaar bijzondere bijstand voor dezelfde kosten bewindvoering heeft ontvangen.

>> Start de online verlenging bijstand bewindvoeringskosten

Heeft u nu geen uitkering en/of vorig jaar geen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten ontvangen? Of is er sprake van een wijziging in de vorm van bewindvoering of de jaarbeloning? Gebruikt u dan voor het aanvragen van deze bijstand één van de aanvraagformulieren bijzondere bijstand en stuur de nieuwe beschikking mee.

 

Aanvragen via formulier zonder DigiD

Heeft u geen DigiD? Gebruikt u dan één van de onderstaande formulieren. U kunt deze printen en invullen.  

>>Aanvraagformulier bijzondere bijstand, voor mensen zónder bijstandsuitkering (zonder DigiD)

>>Aanvraagformulier bijzondere bijstand, voor mensen mét bijstandsuitkering (zonder DigiD)

Is het formulier volledig ingevuld en ondertekend en van de juiste documenten voorzien? Dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Stuurt u dan het formulier met alle gevraagde documenten naar:

Werk en Inkomen Lekstroom
T.a.v. Team Bijzondere Regelingen
Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein

Of breng het langs bij de receptie van WIL op de 1e etage van het Stadshuis in Nieuwegein.

Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden (een scheiding of schuld is geen bijzondere omstandigheid) heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand voor verhuis- en woonkosten.

Neemt in dat geval telefonisch contact op met het team Bijzondere Regelingen. Het team is op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op 030 - 7022 300. U kunt hiervoor géén gebruik maken van het aanvraagformulier Bijzondere bijstand op deze site.

Sociaal medische indicatie
Moet u noodzakelijk verhuizen als gevolg van een sociaal medische indicatie? Dan kunt u voor deze kosten terecht bij het WMO loket van uw gemeente.

Nadat u uw aanvraag compleet (inclusief alle bewijsstukken) inlevert of opstuurt, beoordeelt WIL uw aanvraag. U ontvangt dan binnen 8 tot 16 weken een beschikking waarin staat of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand. Ook staat hierin of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.

Heeft u een online verlenging ingediend voor bijzondere bijstand van ongewijzigde bewindvoeringskosten? Dan ontvangt u direct na het verzenden het besluit per e-mail.

Omdat wij ook bekijken hoe hoog uw vermogen is en of u een gedeelte van de kosten zelf kunt betalen. Door een wijziging in het beleid is het vermogen dat u mag houden lager geworden. Daarom moet u, ook als u een bijstandsuitkering ontvangt,  gegevens over uw vermogen inleveren.

Wilt u weten wat dit in uw specifieke geval betekent? Neemt u dan contact op met team Bijzondere regelingen via email: info@wil-lekstroom.nl of telefonisch op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur via (030) 7022 300.

Nee, voor het eigen risico van uw zorgverzekering kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Voor hoge zorgkosten kunt u in principe geen bijzondere bijstand aanvragen. Is er sprake van een acute medische noodzaak en een bijzondere situatie, dan beoordeelt WIL of u hier bijzondere bijstand voor kunt krijgen. Neemt u hiervoor contact op met het team bijzondere regelingen via info@wil-lekstroom.nl of bel 030 - 7022 300 (ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur).

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten