Veelgestelde vragen: Minimaregelingen

 

 

Minimaregelingen

Ja, hiervoor is de regeling indirecte schoolkosten. De aanvraag formulieren vindt u bij de minimaregelingen op de website van WIL

Deze regeling voert WIL uit en gedt voor de gemeenten Houten, Lopik en Vianen.

Voor de gemeente Nieuwegein kunt u terecht bij  stg Leergeld Nieuwegein en de U-pas.

Dit verschilt inderdaad per gemeente.

Dit komt omdat de de politiek in die gemeente het minimabeleid bepaald, zo kan dus elke gemeente een eigen beleid maken. Hierdoor verschillen de regelingen dus per gemeente.

Dit doet u schriftelijk:

WIL
Team bijzondere regelingen
t.a.v.: (naam medewerker)
Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein

of per mail (info@wil-lekstroom.nl).

Vermeld u in uw brief uw bsn-nummer, het huidige en het nieuwe rekeningnummer. Voegt u een kopie van (nieuwe) bankpas of bankafschrift bij.

Dit doet u schriftelijk:

WIL
Team bijzondere regelingen
t.a.v.: (naam medewerker)
Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein

of per mail (info@wil-lekstroom.nl).

Vermeld u in uw brief uw bsn-nummer en wat de wijziging is. Voegt u tevens bewijsstukken van deze wijzigingen toe.

De minimaregelingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd, de sluitingsdata staan op het aanvraagformulier dan wel in de toelichting vermeld.
Bij de regelingen bijzondere bijstand / woonkostentoeslag / Wet kinderopvang kan hiervan (voor een beperkte periode) worden afgeweken, als u kunt aangeven dat u buiten u schuld om later heeft aangevraagd. Dit moet u kunnen aantonen.

Voor meer infomatie stuur een mail naar info@wil-lekstroom.nl.

In beginsel kan u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar (dit jaar is dat dus 1 januari 2015) zich aanmelden voor de collectieve verzekering bij Agis of Menzis (afhankelijk van de gemeente waar u woont). Deze aanvraag moet echter wel voor 15 december 2014 worden ingediend. Een tussentijdse wijziging van ziektekostenverzekeraar kan nooit.

Een wijziging van pakket binnen de ziektekostenverzekeraar kan soms. Bijvoorbeeld op het moment dat u een WWB-uitkering gaat ontvangen of soms vanwege een scheiding. Indien er schuld is bij huidige ziektekostenverzekering kan nooit overgestapt worden.

Heeft u vragen? Mailt u dan naar info@wil-lekstroom.nl.

Op de volgende drie manieren kunt u een aanvraag doen:

  1. Het formulier kan worden ingediend met een Digid (met als voorwaarde dat bewijsstukken ingescand kunnen worden en digitaal meegezonden).
  2. Het formulier kan in PDF worden gedownload van de website:
  3. Het formulier kan worden opgehaald bij de receptie van WIL op de eerste verdieping op het Stadshuis of kan naar u worden opgestuurd.

Kijkt u bij minimaregelingen en kies dan de gemeente waarin u woonachtig bent.

wil-lekstroom.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten