Onze kandidaten

Onze kandidaten voor uw vacatures hebben een bijstandsuitkering. Of een recht op extra ondersteuning op grond van de Participatiewet.

Denk hierbij aan kandidaten met een indicatie banenafspraak of de indicatie beschut werk. Zij willen en kunnen meedraaien in de werkende samenleving. Maar hebben daar soms nog wat hulp bij nodig. Denk aan alleenstaande ouders, jongeren, 50+-ers, statushouders of mensen met een beperking. Allemaal staan ze in de startblokken voor werk! 

Wanneer u een kandidaat een plek biedt, dan begeleiden wij u en de kandidaat hierbij. Onze accountmanager vertelt u graag wat u precies kunt verwachten.

Veelgestelde vragen

Met een leerwerktraject leidt u een jongere of 50-plusser op voor het werk bij u op de werkvloer. U vindt meer informatie op de website van Werkgevers Servicepunt Midden-Utrecht. Onze accountmanager kan u meer uitleg geven.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer informatie over de banenafspraak vindt u op de website van Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt bij de Programmaraad. Onze accountmanager kan u meer uitleg geven.

Ziet u binnen uw bedrijf mogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne die (tijdelijk) willen werken? Neem dan contact op via het Werkgevers Servicepunt (WSP) Midden-Utrecht. Heeft u al contact met een accountmanager van ons lokale team in de Lekstroom? Die kunt u natuurlijk ook bellen om uw vragen te bespreken.