De receptie van WIL is in juni en juli op vrijdagmiddag gesloten. Het Jongerenloket is wel open op vrijdag van 13.00 - 16.00 uur. 
Bekijk het hele bericht op onze website.

U kunt WIL bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van WIL-klanten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WIL.

Het advies kan bijvoorbeeld gaan over:

 • planning en control cyclus (P&C cyclus)
 • nieuwe regelingen
 • organisatie van de uitkeringen
 • werkloosheidsbeleid
 • schuldhulpverlening
 • collectieve klachtenbehandeling

Leden cliëntenraad

 • Erna Venema (Houten)
 • Hans Meerstra (voorzitter, Lopik)
 • Theo Beijaard (2e voorzitter, IJsselstein)
 • Lennard de Kok (secretaris, IJsselstein)
 • Stephanie Schoenmakers (penningmeester, Houten)
 • Ada Goedhart (Lopik)
 • Shekoen Ramautarsing (Nieuwegein)
 • Maris van Leeuwen (adviseur CR, Houten)
   

Notulist en ambtelijke ondersteuning

 • CR eigen vergaderingen: Katja Wensink (notulist)
 • CR overlegvergaderingen: Betty da Costa, WIL (notulist en ambtelijke ondersteuning)

Geef uw mening

De cliëntenraad hoort graag over uw ervaringen met WIL. Af en toe houdt de raad cliëntencafés in uw gemeente. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging. U kunt uw ervaringen ook altijd delen met de cliëntenraad per e-mail.

Waar is de cliëntenraad niet voor?

De cliëntenraad geeft geen adviezen over individuele personen of omstandigheden en behandelt geen individuele klachten. Benader hiervoor uw contactpersoon bij WIL